Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

Legea nr. 544/2001
Privind liberul acces la informatiile de interes public



Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice

   Hotărârea de Guvern nr. 112 din 15 martie 2018
   Legea nr. 544/2001
   Hotărârea de Guvern nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
   Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001
   Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
   Formulare (neprimire răspuns / răspuns negativ) în baza Legii 544/2001:
   Anexa nr. 1   Anexa nr. 2   Anexa nr. 3

Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al instituției publice

Regulament de organizare și funcționare
   2018   2019   2020   2021   2022   2023
Organigrama
   2018   2019   2020   2021   2022   2023
Cod de etică
Raport anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul BRGV Suceava
   2019   2020   2021   2022
Programul de funcţionare: de luni până vineri între orele 8:00–16:00
Programul de audienţe: luni şi joi între orele 13:00–15:00, director dr. biolog Silvia Străjeru

Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției și ale persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice

Structura de conducere
Director
      dr. biol. Silvia STRĂJERU
Secretar științific
      dr. ing. Danela MURARIU
Consiliu de administrație
   Președinte
      dr. biol. Silvia STRĂJERU - CS I - director BRGV Suceava
   Membri
      dr. ing. Danela MURARIU - CS I - secretar științific BRGV Suceava
      ec. Adriana VATAVU - șef contabil
      dr. ing. Dumitru Bodea - CS III - reprezentant ASAS

Persoane de contact
Mass-media
      dr. biol. Silvia STRĂJERU
      office@svgenebank.ro
Difuzarea informațiilor publice
      ec. Mihaela Anișoara GHEBÂRSINĂ
      anisoara.ghebarsina@svgenebank.ro

Coordonatele de contact ale instituției publice

Denumire: Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava
Adresa: b-dul. 1 Mai, nr. 17, cod postal 720224, Suceava
Telefon/Fax: 0230.521016
Adresa de email office@svgenebank.ro
Adresa paginii de Internet https://svgenebank.ro

Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

Buget
   2018   2019   2020   2021   2022
Bilanț
   2018   2019   2020   2021   2022
Execuție bugetară
   2018   2019   2020   2021   2022
Balanță de verificare
   2018   2019   2020   2021   2022

Declarații de avere și interese

Declarații de avere
   2018   2019   2020   2021   2022
Declarații de interese
   2018   2019   2020   2021   2022

Achiziții publice

Programul anual al achizițiilor publice
   2018   2019   2020   2021   2022
Registrul contractelor cu o valoare mai mare de 5000 Euro
   2019   2020   2021

Lista cuprinzând documentele de interes public

Lista documentelor de interes public

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

Lista categoriilor de documente produse-gestionate

Lista documentelor exceptate de la accesul liber al cetățenilor

Lista documentelor exceptate

Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informații de interes public solicitate

Modalități de contestare

Rapoarte de activitate

   2021

Rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001

   2020   2021   2022

Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru a vă răspunde la cerere. Politica de confidențialitate o puteți găsi aici

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.