Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

2. Secțiunea informațiilor de interes public
Legea nr. 544/2001

2.1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice

   Hotărârea de Guvern nr. 112 din 15 martie 2018
   Legea nr. 544/2001
   Hotărârea de Guvern nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
   Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001
   Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

   2.1.1. Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001
      ec. Mihaela Anișoara GHEBÂRSINĂ
      anisoara.ghebarsina@svgenebank.ro

   2.1.2. Formularul de solicitare în baza Legii 544/2001
   Anexa nr. 1

   2.1.3. Formularul pentru reclamații administrative în baza Legii 544/2001
   Anexa nr. 2   Anexa nr. 3

   2.1.4. Lista documentelor de interes public și lista documentelor produse/gestionate de instituție în baza Legii 544/2001
   Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001
   Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, de BRGV, conform art. 5, alin. 1, lit. H din Legea nr. 544/2001
   Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii
   Structurile competente din cadrul BRGV pentru verificarea respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001

   2.1.5. Rapoartele anulale de aplicare a Legii 544/2001
   2020   2021   2022

2.2. Buletin informativ al informațiilor de interes public

2.3. Buget

   2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare
   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024
   2.3.2. Situația plăților
   2018   2019   2020   2021   2022
   2.3.3. Situația drepturilor salariale
   Lista salariilor de bază acordate în cadrul BRGV Suceava la 22.03.2024
Arhivă

2.4. Bilanțuri contabile

   2018   2019   2020   2021   2022   2023

2.5. Achiziții publice

   2.5.1. Programul anual al achizițiilor publice
   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024
   2.5.2. Centralizatorul achizițiilor publice cu o valoare de peste 5000 Euro
   2022   2023
   2.5.3. Contractele achizițiilor publice cu o valoare de peste 5000 Euro
   2019   2020   2021

2.6. Formulare-tip

2.7. Declarații de avere și interese

Declarații de avere
   2018   2019   2020   2021   2022   2023
Declarații de interese
   2018   2019   2020   2021   2022   2023

2.9. Protecția datelor cu caracter personal

   Responsabilul de protecția datelor cu caracter personal
      dpo@svgenebank.ro
   Legislația în domeniu
      REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016
      LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018
      LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018
   Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
      Politica de confidențialitate și politica de utilizare a cookie-urilor


Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru a vă răspunde la cerere. Politica de confidențialitate o puteți găsi aici

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.