Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

Distribuţie seminţe
Informaţii utile pentru cei care doresc să solicite seminţe

Informaţii generale

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava are ca responsabilitate conservarea în condiţii de siguranţă a biodiversităţii vegetale relevante pentru agricultură şi alimentaţie de la toate speciile cu înmulţire sexuată. Materialul semincer stocat este disponibil la cerere şi se furnizează în cantităţi mici, în vederea utilizării în ameliorare, cercetare, sau pentru reintroducerea în cultură a varietăţilor tradiţionale româneşti.

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” nu este producător şi distribuitor comercial de seminţe.

Livrarea materialului se face în baza unui Acord de Transfer care trebuie acceptat şi confirmat de către solicitanţi, înainte de expedierea probelor de seminţe.

Specificăm că stocurile destinate utilizării sunt limitate, astfel încât o probă constă în maximum 25 de seminţe.

Pentru materialul semincer în sine, sau pentru expediere, nu se percep taxe.

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava sprijină comunitatea ştiinţifică, institutele de cercetare şi ameliorare a plantelor, universităţile de profil, şi răspunde, de asemenea, cererilor rezonabile primite de la persoane fizice, doar în condiţiile când stocurile o permit, iar solicitantul se angajează să păstreze varietăţile tradiţionale furnizate, prin cultivarea lor continuă. Persoanele care urmăresc, doar, acoperirea necesarului anual de seminţe pentru grădina proprie, fără a fi interesate, în mod special, de păstrarea şi perpetuarea tradiţiei locale, sunt rugate să se adreseze companiilor care produc şi distribuie seminţe comerciale.

În anul 2005, România a ratificat Tratatul Internaţional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentaţie şi Agricultură (ITPGRFA), ca instrument global, care reglementează accesul şi utilizarea resurselor genetice vegetale, incluse în Sistemul Multilateral, prin intermediul Acordului Standard de Transfer al Materialului (SMTA).

Pentru implementarea prevederilor Tratatului, Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava a desemnat şi a inclus în Sistemul Multilateral de Acces o parte din probele aflate în colecţiile sale şi aplică două variante ale Acordului de Transfer, în relaţie cu destinaţia materialului genetic, astfel:

  • 1. În cazul în care solicitantul va utiliza resursele genetice pentru cercetare, ameliorare şi instruire, acesta trebuie să accepte termenii şi condiţiile impuse de „Acordul Standard de Transfer al Materialului”(SMTA) adoptat de ITPGRFA.
    Click aici pentru a vizualiza documentul.

  • 2. În cazul în care comanda este pentru uz privat, ne-comercial, termenii şi condiţiile impuse solicitantului sunt cele din „Banca de Gene – Acord de Transfer al Materialului Genetic".
    Click aici pentru a vizualiza documentul.

Acordul Standard de Transfer al Materialului, aferent ITPGRFA, precum şi cel al Băncii de Resurse Genetice Vegetale, trebuie acceptate, iar confirmarea se va face:

  • prin poştă, pentru varianta 1.
  • sau în format electronic, pentru cea de-a 2-a variantă, prin intermediul link-ului de mai jos (formularul de solicitare semințe). După completarea formularului standard online de cerere de seminţe, solicitarea de probe va fi trimisă persoanei autorizate din cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale, în vederea procesării, şi veţi primi automat, un e-mail de confirmare.

Perioada de adresare a solicitărilor:

  • Pentru speciile de toamnă: 15 august–15 septembrie;
  • Pentru speciile de primãvară: 1 decembrie–15 ianuarie.

Expedierea probelor se va face respectând principiul cronologic de înscriere, începând cu data de 16 septembrie, respectiv 16 ianuarie.

Click aici pentru accesarea formularului de solicitare seminţe.

NOU! Începând cu anul 2023, Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava a implementat un chestionar privind percepția beneficiarilor campaniilor de cereri semințe. Scopul formularului este de a monitoriza efectele campaniei de distribuție a semințelor, de a evalua impactul conservării în microfermă/grădină, în contextul utilizării durabile a resurselor genetice vegetale și de a crea o legătură directă între sistemul formal, respectiv Banca și cel informal reprezentat de beneficiarii programului de distribuție.

Click aici pentru accesarea chestionarului. Pentru o precizie cât mai bună a datelor este recomandată completarea acestuia după recoltarea varietății.

Protecția datelor personale
Informaţii despre datele cu caracter personal

La expedierea unei cereri de semințe către Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, solicitantul acceptă Acordul de Transfer al semințelor, care dă dreptul instituției să arhiveze datele dumneavoastră personale în scopul justificării materialului săditor expediat. De asemenea datele personale sunt folosite în scop statistic conform necesităților.

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava nu distribuie datele cu caracter personal unei părți terțe.

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.