Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

Proiecte
O SELECŢIE A CELOR MAI IMPORTANTE PROIECTE

Proiecte în derulare

 • INCREASE - Colecții Inteligente de Resurse Genetice de Leguminoase Alimentare pentru Sistemele Europene de Produse Agroalimentare - Proiect european din cadrul programului HORIZON 2020; Partener; Perioada de derulare: 2020-2025. Raport 2021

 • Studiul efectelor tratamentelor cu apă activată de plasmă asupra proceselor de germinație la temperaturi scăzute și standard și dezvoltarea speciei Zea mays, prin evaluări morfologice, biochimice și ale expresiei genice. Proiect sectorial finanțat de MADR ADER 1.3.4.; Coordonator de proiect; Perioada de derulare: 2023-2026

 • Cercetări cu privire la colectarea germoplasmei, inițierea și dezvoltarea unui program de ameliorare a fasolei de câmp (Phaseolus vulgaris L.) cu rezistență față de stresul hidric- Proiect sectorial finanțat de MADR ADER 1.3.3.; Partener; Perioada de derulare: 2023-2026

 • Cercetări asupra germoplasmei hibrizilor de porumb extratimpurii şi timpurii în vederea extinderii acestora în zonele favorabile culturii porumbului din arealele secetoase, cu menținerea performanțelor productive și a indicilor de calitate specifici hibrizilor raionați în zonele secetoase. Proiect sectorial finanțat de MADR ADER 2.1.2.; Partener; Perioada de derulare: 2023-2026

 • Înființarea şi diversificarea continuă a colecției naționale de plante medicinale şi aromatice, aclimatizarea şi introducerea în cultură de noi specii şi perfecționarea tehnologiilor de cultivare în zona de munte. Proiect sectorial finanțat de MADR ADER 5.2.2.; Partener; Perioada de derulare: 2023-2026.


Proiecte încheiate

 • Inventorying wheat on farm diversity. Proiect european finanțat de ECPGR; Partener; Perioada de derulare 2023.

 • Ameliorarea de precizie a cultivarelor de grâu cu importanță agronomică ridicată (WBreed0.1) - Proiect național din cadrul programului PN-III-P2-2.1-PED-2019-0175; Partener; Perioada de derulare: 2020-2022.

 • Exploitation of Cucurbita local germplasm for sustainable agiculture ACRONIM „CUCURBIT” - Proiect european finanțat de ECPGR; Partener; Perioada de derulare: 2020-2021.

 • Crearea de soiuri de secară de toamnă cu talie scurtă, rezistente la boli, cu însușiri superioare de panificație - Proiect sectorial finanțat de MADR ADER 2.1.3.; Partener; Perioada de derulare: 2019-2022.

 • Înființarea și diversificarea continuă a colecției naționale de plante medicinale și aromatice, aclimatizarea și introducerea în cultură de noi specii și perfecționarea tehnologiilor de cultivare în zona de munte - Proiect sectorial finanțat de MADR 6.2.1.; Partener; Perioada de derulare: 2019-2022. Faza 2 - 2020

 • Regenerarea, multiplicarea şi caracterizarea unor varietăţi locale legumicole, cu caracter unic - Proiect sectorial finanțat de MADR 3.1.4. (2015 - 2018) Proiectul ADER 3.1.4.

 • Colectarea resurselor genetice vegetale de la specii aflate în cultură, inclusiv rudele lor sălbatice şi caracterizarea unor genotipuri de interes pentru agricultura din China şi România (2013 – 2014)

 • Identificarea de genotipuri tolerante la stres termic, hidric şi biotic din speciile legumicole tradiţionale pretabile sistemelor tehnologice specifice agriculturii biologice şi conservative (2011 – 2014)

 • Colectarea de populaţii locale de porumb şi alte cereale (grâu, orzoaică, secară, ovăz, mei şi hrişcă) din Europa de Sud Est (2009 – 2010)

 • Structura genetică a populaţiilor de salvie (Salvia officinalis L.): Model de colaborare privind studiul resurselor genetice aparţinând categoriei de cultură - plante medicinale şi aromatice (2009 – 2010)

 • Colectarea şi conservarea ex situ a următoarelor specii furajere: Trifolium pratense L., Festuca pratensis Huds., Medicago falcata L. şi Dactylis glomerata L. (2009 – 2010)

 • Creşterea eficienţei utilizării unui fond important de germoplasmă locală de porumb (2008 – 2011)

 • „Evaluarea diversităţii şi colectarea resurselor genetice vegetale în zona de nord şi de est a Munţilor Carpaţi şi în regiunea Békés” (2008 – 2009)

 • Studiul privind calitatea resurselor genetice de Avena spp. pentru consumul uman (2007 – 2011)

 • Colectarea şi conservarea ex situ a speciilor Trifolium pratense L. şi Festuca pratensis Huds. (2007 – 2008)

 • Explorarea, inventarierea şi colectarea de varietăţi tradiţionale aparţinând categorie cerealelor, păstrate în cultură de comunităţile rurale izolate din zona Munţilor Apuseni (2007 – 2008)

 • Inventarierea, colectarea şi asigurarea accesului la resursele genetice de in şi cânepă din regiunea Europei de Sud-Est (2007 – 2008)

 • Explorarea zonelor tradiţionale de cultură a cartofului (2007)

 • Inventarierea populaţiilor locale de porumb din Europa de Est (2007)

 • Conservarea şi evaluarea diversităţii rudelor sălbatice ale plantelor de cultură aflate pe teritoriul continentului european (2002 – 2005)

 • Caracterizarea resurselor genetice de in din Europa şi transferul informaţiilor în baza de date internaţională (2002 – 2003)

 • Explorarea şi inventarierea diversităţii genetice a varietăţilor tradiţionale, conservate, în mod dinamic, prin cultivare în grădinile individuale ale ţăranilor din zona de Nord a României (2002 – 2003)

 • Infrastructura de informaţii privind resursele genetice vegetale din Europa (EPGRIS) (2001 – 2003)

 • Suport pentru Programul Naţional de Resurse Genetice Vegetale (2000 – 2001)

 • Evaluarea şi conservarea resurselor genetice de Hordeum vulgare L., în scopul creşterii randamentului de utilizare în programele de ameliorare desfăşurate în ţările din Europa (1999 – 2002)

 • Inventarierea populaţiilor locale de porumb din Munţii Carpaţi (2000 – 2002)

 • Studiu comparativ al modificărilor fiziologice la cariopsele de Secale cereale L., în condiţii de îmbătrânire naturală şi artificială (1998 – 1999)

 • Caracterizarea, evaluarea, conservarea şi promovarea utilizării resurselor genetice vegetale în programele de ameliorare (1998 – 2000)

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.