Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

Proiecte
O SELECŢIE A CELOR MAI IMPORTANTE PROIECTE

Proiecte în derulare

 • INCREASE - Colecții Inteligente de Resurse Genetice de Leguminoase Alimentare pentru Sistemele Europene de Produse Agroalimentare - Proiect european din cadrul programului HORIZON 2020; Partener; Perioada de derulare: 2020-2025. Raport 2021

 • Ameliorarea de precizie a cultivarelor de grâu cu importanță agronomică ridicată (WBreed0.1) - Proiect național din cadrul programului PN-III-P2-2.1-PED-2019-0175; Partener; Perioada de derulare: 2020-2022.

 • Exploitation of Cucurbita local germplasm for sustainable agiculture ACRONIM „CUCURBIT” - Proiect european finanțat de ECPGR; Partener; Perioada de derulare: 2020-2021.

 • Crearea de soiuri de secară de toamnă cu talie scurtă, rezistente la boli, cu însușiri superioare de panificație - Proiect sectorial finanțat de MADR ADER 2.1.3.; Partener; Perioada de derulare: 2019-2022.

 • Înființarea și diversificarea continuă a colecției naționale de plante medicinale și aromatice, aclimatizarea și introducerea în cultură de noi specii și perfecționarea tehnologiilor de cultivare în zona de munte - Proiect sectorial finanțat de MADR 6.2.1.; Partener; Perioada de derulare: 2019-2022. Faza 2 - 2020


Proiecte încheiate

 • Regenerarea, multiplicarea şi caracterizarea unor varietăţi locale legumicole, cu caracter unic - Proiect sectorial finanțat de MADR 3.1.4. (2015 - 2018) Proiectul ADER 3.1.4.

 • Colectarea resurselor genetice vegetale de la specii aflate în cultură, inclusiv rudele lor sălbatice şi caracterizarea unor genotipuri de interes pentru agricultura din China şi România (2013 – 2014)

 • Identificarea de genotipuri tolerante la stres termic, hidric şi biotic din speciile legumicole tradiţionale pretabile sistemelor tehnologice specifice agriculturii biologice şi conservative (2011 – 2014)

 • Colectarea de populaţii locale de porumb şi alte cereale (grâu, orzoaică, secară, ovăz, mei şi hrişcă) din Europa de Sud Est (2009 – 2010)

 • Structura genetică a populaţiilor de salvie (Salvia officinalis L.): Model de colaborare privind studiul resurselor genetice aparţinând categoriei de cultură - plante medicinale şi aromatice (2009 – 2010)

 • Colectarea şi conservarea ex situ a următoarelor specii furajere: Trifolium pratense L., Festuca pratensis Huds., Medicago falcata L. şi Dactylis glomerata L. (2009 – 2010)

 • Creşterea eficienţei utilizării unui fond important de germoplasmă locală de porumb (2008 – 2011)

 • „Evaluarea diversităţii şi colectarea resurselor genetice vegetale în zona de nord şi de est a Munţilor Carpaţi şi în regiunea Békés” (2008 – 2009)

 • Studiul privind calitatea resurselor genetice de Avena spp. pentru consumul uman (2007 – 2011)

 • Colectarea şi conservarea ex situ a speciilor Trifolium pratense L. şi Festuca pratensis Huds. (2007 – 2008)

 • Explorarea, inventarierea şi colectarea de varietăţi tradiţionale aparţinând categorie cerealelor, păstrate în cultură de comunităţile rurale izolate din zona Munţilor Apuseni (2007 – 2008)

 • Inventarierea, colectarea şi asigurarea accesului la resursele genetice de in şi cânepă din regiunea Europei de Sud-Est (2007 – 2008)

 • Explorarea zonelor tradiţionale de cultură a cartofului (2007)

 • Inventarierea populaţiilor locale de porumb din Europa de Est (2007)

 • Conservarea şi evaluarea diversităţii rudelor sălbatice ale plantelor de cultură aflate pe teritoriul continentului european (2002 – 2005)

 • Caracterizarea resurselor genetice de in din Europa şi transferul informaţiilor în baza de date internaţională (2002 – 2003)

 • Explorarea şi inventarierea diversităţii genetice a varietăţilor tradiţionale, conservate, în mod dinamic, prin cultivare în grădinile individuale ale ţăranilor din zona de Nord a României (2002 – 2003)

 • Infrastructura de informaţii privind resursele genetice vegetale din Europa (EPGRIS) (2001 – 2003)

 • Suport pentru Programul Naţional de Resurse Genetice Vegetale (2000 – 2001)

 • Evaluarea şi conservarea resurselor genetice de Hordeum vulgare L., în scopul creşterii randamentului de utilizare în programele de ameliorare desfăşurate în ţările din Europa (1999 – 2002)

 • Inventarierea populaţiilor locale de porumb din Munţii Carpaţi (2000 – 2002)

 • Studiu comparativ al modificărilor fiziologice la cariopsele de Secale cereale L., în condiţii de îmbătrânire naturală şi artificială (1998 – 1999)

 • Caracterizarea, evaluarea, conservarea şi promovarea utilizării resurselor genetice vegetale în programele de ameliorare (1998 – 2000)

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.