Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

Punct de vedere
9 aprilie 2021

Punctul de vedere al președintelui ASAS, prof. univ. emerit dr. ing. dr. h. c. Valeriu TABĂRĂ - Click aici

Comunicat de presă
29 martie 2021

ROMÂNIA ARE O INFRASTRUCTURĂ

PENTRU

PĂSTRAREA PATRIMONIULUI GENETIC VEGETAL

Numită, în prezent, Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, aceasta a fost înființată în anul 1990 și a parcurs două reorganizări, ultima fiind în anul 2018, când a trecut în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” București.

 • Baza logistică a Băncii de Gene este adecvată, fiind în acord cu cea existentă în entități similare din lume, activitățile de profil desfăşurându-se în laboratoare de specialitate (studiul viabilității, genetică moleculară, culturi de meristeme, fitopatologie, fiziologie etc.), iar circuitul materialului genetic, de la intrare și până la includerea în conservarea de lungă sau medie durată este unul sigur, logic și coerent.
 • Banca găzduiește un patrimoniu genetic bogat și divers, alcătuit din 428 de specii de plante, reprezentând mai mult de 18.000 de varietăți diferite (forme sălbatice, populații locale, material de ameliorare etc.), păstrate ca sămânță (peste 17.500 varietăți), plante vii în câmpul experimental (310 genotipuri de cartof, usturoi și ceapă) și ca plantule „in vitro”, în condiții de creștere lentă (110 genotipuri locale de cartof). Aproximativ jumătate din materialul conservat este autohton, rezultat al celor 51 de expediții de colectare, care acoperă geografic 1549 de localități, din toate județele țării.
 • Cu toate acestea, cele 7 camere de conservare existente au o capacitate suplimentară de prezervare a unui număr de circa 40.000 de eșantioane de semințe, în timp ce incinta de păstrare a colecției „in vitro” ar mai putea menține alte 200 de genotipuri, de la specii cu înmulțire vegetativă.
 • Banca de Gene Suceava are un sistem informatic specializat, cu o bază de date proprie (BIOGEN) și una națională, în acord cu exigențele europene, cu date de pașaport accesibile on-line, fiind punct focal pentru actualizarea Catalogului European de Resurse Genetice Vegetale (EURISCO).
 • Resursa umană cuprinde 24 de angajați, din care 12 sunt cercetători, cu diferite grade științifice, cu expertiză pentru conservarea, studierea și promovarea utilizării surselor de germoplasmă din colecții, competențe dobândite prin parcurgerea unor stagii de pregătire la Bănci de Gene din: Italia (Bari), Olanda (Wageningen), Germania (Gatersleben), Marea Britanie (Milenium Seed Bank), Suedia (Alnarp) și a numeroase vizite de documentare, participări la conferințe internaționale, desfășurate în Europa, Asia sau Africa.

Cubul diversității colecției și activităților BRGV Suceava
Spațiul de conservare a patrimoniului fitogenetic național
Foto 1. Cubul diversității colecției și activităților BRGV Suceava
Foto 2. Spațiul de conservare a patrimoniului fitogenetic național

Conectarea Băncii la rețeaua internațională de profil s-a concretizat prin ocuparea unor funcții și responsabilități în cadrul unor structuri științifice sau tehnice internaționale, astfel:

 • directorul instituției reprezintă România în Comitetul Director al Programului European de Resurse Genetice Vegetale (ECPGR), din 1998 și până în prezent;
 • toți cercetătorii activează în 21 de grupuri de lucru ale Programului European de Resurse Genetice Vegetale, colaborând la realizarea unor proiecte de cercetare, cu instituții similare din diferite țări europene;
 • Banca este punct focal pentru implementarea Tratatului Internațional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Agricultură și Alimentație, directorul acesteia, alături de un reprezentant al MADR, participând la negocierile FAO, care au precedat adoptarea Tratatului (2004) și la o parte dintre întrunirile Comitetului Director al acestuia;
 • la prima întâlnire a Comitetului Director al Tratatului, desfășurată la Madrid, în iunie 2006, directorul Băncii de Gene, în calitate de șef al delegației României a fost mandatat să reprezinte Țara în segmentul ministerial al reuniunii;
 • în perioada 2006 – 2011, Banca a fost partener în Rețeaua Sud Est Europeană pentru Resurse Genetice Vegetale (SeedNet), etapa 2008 – 2010 fiind coordonată de reprezentantul României;
 • directorul Băncii a fost inclus, în anul 2010, în echipa de evaluatori ai Programului European de Cooperare privind Resursele Genetice Vegetale, alături de alți patru prestigioși specialiști, dr. Thomas Gas, Elveţia, ambasador în Nepal, dr. Marianne Lefort, Franţa, director științific la AgroParisTech, dr. Orlando de Ponti, Olanda, membru în comitetul executiv al Federaţiei Internaţionale a Seminţei și membru în consiliul de conducere a trei companii internaţionale de ameliorare și dr. Jens Weibul, Suedia, NordGen;
 • directorul unității a fost selectat de catre FAO, în anul 2016, ca în calitate de expert în domeniul resurselor genetice, să asigure consultanță de specialitate Republicii Moldova, în vederea elaborării Strategiei și Programului Național de Resurse Genetice Vegetale pentru Alimentație și Agricultură;
 • directorul Băncii a fost desemnat, de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu avizul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, președinte al grupului de Resurse Genetice, pentru perioada ianuarie – iunie 2019, când România a deținut Președinția Consiliului UE, participând la toate evenimentele tematice organizate la Bruxelles și Roma;
 • directorul instituției activează ca specialist în Comisia privind Conservarea Speciilor Sălbatice din cadrul Uniunii Internaționale de Conservarea Naturii.

În sinteză, activitatea științifică și de instruire se prezintă, după cum urmează:

 • cărți publicate – 24;
 • lucrări științifice publicate – 269;
 • participări la workshopuri/simpozioane/congrese științifice internaționale – circa 80;
 • proiecte internaționale – 34;
 • proiecte naționale – 15;
 • curs de instruire cu participare națională, organizat la sediul Băncii, cu lectori proprii și finanțare asigurată de FAO – 2001;
 • cursuri de instruire cu participare exclusiv internațională, organizate la sediul Băncii, cu lectori proprii și finanțare asigurată de Swedish International Development Cooperation Agency – 3 (în anii 2008, 2009 și 2010).

  Toate cele expuse, mai sus, sunt dovezi de necontestat că Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava răspunde și acoperă necesitățile naționale de gestionare coerentă, transparentă și eficientă a fondului genetic vegetal, de la toate speciile cu relevanță pentru agricultură și alimentație.

Întocmit,

Dr. biolog Silvia Străjeru

Director

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.