Prima pagina
Proiectul ADER 3.1.4.

Încheiat în cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020

ADER 3.1.4.
Informații generale

1. TITLUL PROIECTULUI: Regenerarea, multiplicarea şi caracterizarea unor varietăţi locale legumicole, cu caracter unic.

2. DENUMIREA CONDUCĂTORULUI DE PROIECT (CO): Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi a Materialului Săditor, Bucureşti (LCCSMS) prin Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava (BRGV)

Director de proiect: Străjeru Silvia, telefon fix şi mobil 0230521016 / 0723570829, e-mail: svgenebank@upcmail.ro; silvia_strajeru@yahoo.com

3. ORGANIZAŢIILE PARTENERE ÎN PROIECT

Denumirea organizaţiei Acronim
P1 Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra, responsabil de proiect: Florin GAPŞA, telefon fix /fax: 0213612094, e-mail: office@icdlfvidra.ro ICDLF Vidra
P2 Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău, responsabil de proiect: Creola BREZEANU, telefon 0744642567, fax: 0234/517370, e-mail: brezeanu_creola@yahoo.com SCDL Bacău
P3 Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, responsabil de proiect: Floarea BURNICHI, telefon 0723537063, fax: 0238722560, e-mail: burnichi@yahoo.com SCDL Buzău
P4 Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, responsabil de proiect: Reta DRĂGHICI, Telefon: 0251334402 / 0720874903, e-mail: retadraghici@yahoo.com CCDCPN Dăbuleni
P5 Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni, responsabil de proiect: Alexandra LEONTE, Nr. Tel: 0742439272; e-mail: Alexandra.gherasim@scda.ro SCDA Secuieni

Proiectul privind „Regenerarea, multiplicarea şi caracterizarea unor varietăţi locale legumicole, cu caracter unic” îşi propune realizarea unei reţele naţionale destinată activităţilor menţionate în titlu, inclusiv crearea unei baze de date, accesibilă on-line, utilizând atât cunoştinţele cercetătorilor cât şi dotările existente, necesare procesului ştiinţific de regenerare / multiplicare şi caracterizare / evaluare a unei selecţii de 2430 de probe, din 20 de specii de legume, cu importanţă în agricultură şi industria alimentară.

În plus, prezentul studiu răspunde unei necesităţi, nu doar reale dar şi urgente, de creştere a randamentului de identificare şi utilizare a diversităţii locale potenţial valoroase pentru ameliorare sau cultivare directă, astfel încât să fie satisfăcute cerinţele consumatorilor, orientate, din ce în ce mai mult, către calitate şi tradiţional.

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de securizare, cunoaştere şi utilizare a unui fond genetic legumicol, cu caracter unic, având ca ţară de origine România.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • Înfiinţarea unei reţele naţionale destinată activităţii de regenerare / multiplicare şi caracterizare / evaluare.
 • Standardizarea metodelor de regenerare / multiplicare şi caracterizare / evaluare.
 • Creşterea numărului de probe din colecţia strategică a României, conservată ex situ.
 • Securizarea fondului genetic naţional prin duplicarea acestuia.
 • Crearea unei baze de date naţionale cuprinzând descriptori de paşaport, caracterizare şi evaluare.
 • Amplificarea gradului de utilizare a resurselor genetice prin identificarea şi introducerea formelor valoroase în programele de ameliorare.
 • Facilitarea reintroducerii în cultură a resurselor genetice vegetale tradiţionale, păstrate în colecţii ex situ, prin distribuirea materialului caracterizat către micii cultivatori şi promovarea conservării on farm.

Materialul rezultat în urma regenerării / multiplicării va fi trecut în conservare de lungă durată la CO şi, pe termen mediu sau scurt, la partenerul care a efectuat activităţile respective, fiind făcut disponibil, la cerere, celorlalţi parteneri şi altor utilizatori.

În sinteză, activităţile propuse şi contribuţia fiecărui partener în realizarea lor, pot fi prezentate astfel:

 • analiza situaţiei colecţiei de resurse genetice legumicole, urmată de identificarea şi selectarea speciilor şi probelor care necesită regenerare /multiplicare în regim de urgenţă şi răspund criteriilor de origine şi unicitate (CO);
 • constituirea reţelei naţionale de regenerare, multiplicare şi caracterizare (CO);
 • elaborarea protocoalelor de multiplicare şi regenerare (CO, P1, P2, P3, P4, P5);
 • stabilirea descriptorilor de caracterizare/evaluare (CO, P1, P2, P3, P4, P5);
 • regenerarea/multiplicarea a 2430 de probe (în perioada 2016 - 2017), în acord cu metodologiile acceptate la nivel internaţional şi adaptate, din punct de vedere tehnic, situaţiei locale:
  • CO – 919 de probe ale speciilor: Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum melongena L., Cucumis sativus L., Allium sativum L., Lactuca sativa L., Spinacea oleracea L., Solanum lycopersicum L.;
  • P1 – 206 de probe ale speciilor: Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima L., Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L.;
  • P2 – 213 de probe ale speciilor: Brassica oleracea L., Capsicum annuuum L., Solanum lycopersicum L.;
  • P3 – 256 de probe ale speciilor: Allium cepa L., Daucus carota L., Pastinaca sativa L., Petroselinum arvense L., Apium graveolens L., Solanum lycopersicum L.;
  • P4 – 236 de probe ale speciilor: Citrullus lanatus L., Cucumis melo L., Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima L.;
  • P5 – 600 de probe de Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L.
 • caracterizarea/evaluarea a 600 de probe, în acord cu metodologiile şi descriptorii stabiliţi de echipa de lucru, pe baza listelor Bioversity International:
  • CO – 200 de probe ale speciilor: Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum melongena L., Allium sativum L.;
  • P1 – 50 de probe ale speciilor: Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L.;
  • P2 – 50 de probe ale speciilor: Capsicum annuuum L., Solanum lycopersicum L.;
  • P3 – 50 de probe ale speciilor: Solanum lycopersicum L.;
  • P4 – 87 de probe ale speciilor: Citrullus lanatus L., Cucumis sativus L., Vigna unguiculata L.;
  • P5 – 163 de probe de Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L.;
 • verificarea încadrării taxonomice în acord cu nomenclatura actuală, acceptată la nivel internaţional (CO, P1, P2, P3, P4, P5);
 • conservarea materialului rezultat în urma procesului de multiplicare sau regenerare (CO, P1, P2, P3, P4, P5);
 • crearea bazei de date cu descriptori standard de caracterizare / evaluare (CO);
 • întocmirea rapoartelor tehnico-ştiinţifice şi economice de etapă şi final (CO, P1, P2, P3, P4, P5);
 • diseminarea rezultatelor proiectului prin mijloace specifice (lucrări ştiinţifice, comunicări în cadrul unor întruniri ştiinţifice, postarea de informaţii pe site-urile proprii şi cel al MADR etc.).

Beneficiarii imediaţi, pe termen mediu şi scurt, ai acestor rezultate sunt instituţiile de ameliorare şi cercetare, comunitatea de conservare, micii producători, segmentul politic cu agenţiile de extensie agricolă şi organisme neguvernamentale implicate în conservarea genofondului naţional. 

PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI

Anul Faze / activităţi / Parteneri Termen de realizare Rezultate scontate / Documente de prezentare a rezultatelor
2015 Faza 1. Elaborarea sistemului experimental în câmp şi solarii/sere 15.11.2015 Sistemul experimental pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice - elaborat/ Raport tehnico - ştiinţific de etapă
Activitatea 1.1. Identificarea şi selectarea speciilor şi probelor care necesită regenerare/ multiplicare în regim de urgenţă şi răspund criteriilor de origine şi unicitate   Fondul de germoplasmă destinat proiectului (2432 de probe) - constituit
CP   Identificarea și selectarea speciilor şi probelor care necesită regenerare / multiplicare
Activitatea 1.2.
Elaborarea protocolului de cercetare (metode, tehnici, descriptori morfo–fiziologici) prin documentare ştiinţifică, inclusiv vizite de studiu
  Protocolul de lucru pentru fiecare specie - stabilit
CP  
 • elaborarea protocoalelor de multiplicare şi regenerare
 • stabilirea descriptorilor
P1  
 • elaborarea protocoalelor
 • stabilirea descriptorilor
P2  
 • elaborarea protocoalelor
 • stabilirea descriptorilor
P3  
 • elaborarea protocoalelor
 • stabilirea descriptorilor
P4  
 • elaborarea protocoalelor
 • stabilirea descriptorilor
P5  
 • elaborarea protocoalelor
 • stabilirea descriptorilor
Activitatea 1.3.
Întocmirea raportului ştiinţific de etapă
  Raport tehnico – ştiinţific - elaborat
CP Raport tehnico – ştiinţific
P1   Raport tehnico – ştiinţific
P2   Raport tehnico – ştiinţific
P3   Raport tehnico – ştiinţific
P4   Raport tehnico – ştiinţific
P5   Raport tehnico – ştiinţific
2016 Faza II. Realizarea sistemului experimental în câmp, solarii/sere – studiul comportamentului varietăților locale de legume în primele faze de vegetație 30.06.2016 Sistemul experimental realizat / Raport tehnico - ştiinţific de etapă
Activitatea 2.1. Pregătirea variantelor experimentale reprezentate de varietăţi locale de legume, care aparțin la 20 de specii (etichetare, ambalare, expediere către parteneri) (CO)   Un număr de 1216 varietăţi locale din colecţia Băncii, însoțite de date de pașaport, expediate către parteneri
Activitatea 2.2.
Înființarea sectorului de experimentare prin lucrări tehnologice specifice
  Un număr de 1216 probe semănate/plantate în câmp, solar/seră
CO   Semănat 429 de probe ale speciilor: Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L., Cucumis sativus L., Allium sativum L., Lactuca sativa L., Spinacia oleracea L.
P1   Semănat 125 de probe ale speciilor Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima, Duchesne, Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L.
P2   Semănat 125 de probe ale speciilor Brassica oleracea L., Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
P3   Semănat 114 de probe ale speciilor Allium cepa L., Daucus carota L., Pastinaca sativa L., Petroselinum arvense L., Apium graveolens L., Solanum lycopersicum L.
P4   Semănat 123 de probe ale speciilor Citrullus lanatus (Thumb.)Matsum.& Nakai, Cucumis melo L., Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima Duchesne
P5   Semănat 300 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L.
Activitatea 2.3.Studiul comportării varietăţilor de legume în câmp şi solarii/sere, în primele faze de creştere (răsărire, vigoare etc.)   Forme rezistente la factorii de stres biotici și abiotici - identificate
CO, P1, P2, P3, P4, P5 Observatii şi întreţinere câmp experimental
Activitatea 2.4.Vizită de lucru la P1, P2 şi P3 pentru stabilirea listei descriptorilor de caracterizare şi evaluare la speciile Solanum lycopersicum L. şi Capsicum annuum L.   Lista de descriptori - stabilită
CO   Stabilirea listei de descriptori în acord cu partenerii din proiect
Activitatea 2.5.Întocmirea raportului ştiinţific de etapă   Raport tehnico – ştiinţific - elaborat
CO, P1, P2, P3, P4, P5   Raport tehnico – ştiinţific
2016 Faza III.Realizarea sistemului experimental în câmp, solarii/sere - studiul comportamentului varietăţilor locale de legume în perioada generativă 01.11.2016 Sistemul experimental realizat/ Raport tehnico - ştiinţific de etapă
Activitatea 3.1.Efectuarea descriptorilor specifici în acord cu obiectivele programelor de ameliorare (CO)  
 • 1216 probe – caracterizate primar
 • 300 de probe selectate pentru caracterizare secundară și evaluare, în anul 2018
CO   Efectuarea de observații și notarea descriptorilor de multiplicare/ regenerare selectați, la 429 de probe ale speciilor: Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum lycopersicum L., Allium sativum L., Solanum melongena L., Cucumis sativus L., Lactuca sativa L., Spinacia oleracea L.
P1   Efectuarea de observații și notarea descriptorilor de multiplicare/ regenerare selectați, la 125 de probe ale speciilor Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima Duchesne, Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L.
P2   Efectuarea de observații și notarea descriptorilor de multiplicare/ regenerare selectați, la 125 de probe ale speciilor Brassica oleracea L., Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
P3   Efectuarea de observații și notarea descriptorilor de multiplicare/ regenerare selectați, la 114 de probe ale speciilor Allium cepa L., Daucus carota L., Pastinaca sativa L., Petroselinum arvense L., Apium graveolens L., Solanum lycopersicum L.
P4   Efectuarea de observații și notarea descriptorilor de multiplicare/ regenerare selectați, la 123 de probe ale speciilor Citrullus lanatus (Thumb.)Matsum.&Nakai, Cucumis melo L, Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima Duchesne
P5   Efectuarea de observații și notarea descriptorilor de multiplicare/ regenerare selectați, la 300 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L
Activitatea 3.2.Lucrări tehnologice de întreţinere a sectorului experimental, de recoltare condiţionare, testare a viabilităţii şi ambalare în vederea conservării   Întreţinerea sectorului experimental, recoltarea și condiţionarea probelor, în vederea transmiterii spre conservare la Banca de Gene Suceava
Activitatea 3.3.Întocmirea raportului ştiinţific de etapă   Raport tehnico – ştiinţific - elaborat
CO, P1, P2, P3, P4, P5   Raport tehnico – ştiinţific
2017 Faza IV.Realizarea sistemului experimental în câmp, solarii/sere – studiul comportamentului varietăţilor locale de legume în primele faze de vegetaţie Sistemul experimental realizat/ Raport tehnico - ştiinţific de etapă
Activitatea 4.1.Pregătirea variantelor experimentale reprezentate de varietăţi locale de legume care aparţin la 20 de specii (etichetare, ambalare, expediere către parteneri) Un număr de 1216 varietăţi locale din colecţia Băncii, însoţite de date de paşaport – expediate către parteneri
CO Etichetarea, ambalarea şi expedierea probelor selectate către parteneri
Activitatea 4.2.Înfiinţarea sectorului de experimentare prin lucrări tehnologice specifice Un număr de 1216 de probe semănate/plantate în câmp, solar/seră
CO Semănat 429 de probe ale speciilor: Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L., Cucumis sativus L., Allium sativum L., Lactuca sativa L., Spinacia oleracea L.
P1 Semănat 125 de probe ale speciilor Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima, L., Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L
P2 Semănat 125 de probe ale speciilor Brassica oleracea L., Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.;
P3 Semănat 114 de probe ale speciilor Allium cepa L., Daucus carota L., Pastinaca sativa L., Petroselinum arvense L., Apium graveolens L., Solanum lycopersicum L.;
P4 Semănat 123 de probe ale speciilor Citrullus lanatus L., Cucumis melo L, Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima L.
P5 Semănat 300 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L.
Activitatea 4.3.Studiul comportării varietăţilor de legume în câmp şi solarii/sere, în primele faze de creștere (răsărire, vigoare etc.) Forme rezistente la factorii de stres abiotic/biotic - identificate
CO, P1, P2, P3, P4, P5 Observatii şi întreţinere câmp experimental
Activitatea 4.4.Întocmirea raportului ştiinţific de etapă Raport tehnico – ştiinţific - elaborat
CO, P1, P2, P3, P4, P5 Raport tehnico – ştiinţific
2017 Faza V.Realizarea sistemului experimental în câmp, solarii/sere – studiul comportamentului varietăţilor locale de legume în perioada generativă; 31.10.2017
Activitatea 5.1.Efectuarea descriptorilor specifici în acord cu obiectivele programelor de ameliorare CO, P1, P2, P3, P4, P5
Activitatea 5.2.Lucrări tehnologice de întreţinere a sectorului experimental, de recoltare condiţionare, testare a viabilităţii şi ambalare în vederea conservării CO, P1, P2, P3, P4, P5
Activitatea 5.3.Vizită de lucru la P4 şi P5 pentru stabilirea listei descriptorilor de caracterizare şi evaluare la speciile Citrullus lanatus L., Cucumis sativus L., Vigna unguiculata L., Phaseolus vulgaris L. CO
Activitatea 5.4.Întocmirea raportului ştiinţific de etapă CO, P1, P2, P3, P4, P5
2018 Faza VI.Caracterizarea şi evaluarea în acord cu standardele internaţionale a unei selecţii de varietăţi din fondul de germoplasmă al proiectului Sistemul experimental realizat/ Raport tehnico - ştiinţific de etapă
Activitatea 6.1.Constiuirea loturilor experimentale de caracterizare şi evaluare la speciile: Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum, Solanum melongena, Citrullus lanatus, Phaseolus vulgaris, Cucumis sativum, Vigna unguiculata Un număr de 600 de varietăţi locale din colecţia Băncii, însoţite de date de paşaport – expediate către parteneri
CO Semănat 250 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum melongena L., Allium sativum L.
P1 Semănat 50 de probe ale speciilor Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L
P2 Semănat 50 de probe ale speciilor Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.;
P3 Semănat 50 de probe ale speciilor Solanum lycopersicum L.;
P4 Semănat 50 de probe ale speciilor Citrullus lanatus L., Cucumis sativus L., Vigna unguiculata L.
P5 Semănat 150 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L.
Activitatea 6.2.Efectuarea lucrărilor tehnologice specifice în loturile de caracterizare şi evaluare 600 de varietăţi locale menţinute în condiţii optime de vegetaţie
CO, P1, P2, P3, P4, P5 Observatii şi întreţinere câmp experimental
Activitatea 6.3.Efectuarea descriptorilor morfo-fiziologici specifici perioadei de vegetaţie 600 de varietăţi locale caracterizate şi evaluate
CO, P1, P2, P3, P4, P5 Efectuarea descriptorilor morfo-fiziologici stabiliţi de toţi partenerii
Activitatea 6.4.Întocmirea raportului ştiinţific de etapă Raport tehnico – ştiinţific - elaborat
CO, P1, P2, P3, P4, P5 Raport tehnico – ştiinţific
<
2018 Faza VII.Finalizarea procesului de evaluare şi crearea unei baze de date naționale
 • Baza de date naţională cu descriptori de caracterizare şi evaluare – constituită şi accesibilă on-line
 • Raport tehnico - ştiinţific de etapă
Activitatea 7.1.Efectuarea descriptorilor morfo-fiziologici specifici etapelor de înflorire, fructificare şi maturare la speciile: Solanum lycopersicum, Capsicum annuum, Solanum melongena, Citrullus lanatus, Phaseolus vulgaris, Phaseolus coccineus, Cucumis sativum, Vigna unguiculata, Allium sativum, Cucumis melo Un număr de 600 de varietăţi locale din colecţia Băncii, însoţite de date de paşaport – expediate către parteneri
CO 250 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum melongena L., Allium sativum L.
P1 50 de probe ale speciilor Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L
P2 50 de probe ale speciilor Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.;
P3 50 de probe ale speciilor Solanum lycopersicum L.;
P4 Semănat 50 de probe ale speciilor Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, ., Cucumis sativus L., Vigna unguiculata L., Cucumis melo L.
P5 150 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L.
Activitatea 7.2.Crearea bazei de date cu descriptori standard de caracterizare şi evaluare (CO, P1, P2, P3, P4, P5) Baza de date realizată şi accesibilă on-line
Activitatea 7.3.Editarea unui catalog naţional cu resursele genetice legumicole, cuprinzând informaţii generale privind locul de origine, coordonatele geografice şi alţi descriptori de paşaport (CO, P1, P2, P3, P4, P5) Catalog naţional editat
Activitatea 7.4.Diseminarea rezultatelor proiectului prin mijloace specifice (CO, P1, P2, P3, P4, P5) Lucrări ştiinţifice publicate, rezultate relevante postate pe site-urile partenerilor şi al MADR
Activitatea 7.5.Întocmirea raportului ştiinţific de etapă (CO, P1, P2, P3, P4, P5) Raport tehnico – ştiinţific - elaborat
Activitatea 7.5.Întocmirea raportului final de activitate (CO, P1, P2, P3, P4, P5) Raport tehnico – ştiinţific final - elaborat

În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2016 de BRGV Suceava (CO):

Nr. crt.GenulSpeciaSubtaxaNumărul probeiStatutul probeiJudețulLocalitateaNumele probeiGerminația (%)
1Alliumsativum SVGB_16558300MMMaramures, Botiza BOTIZA 
2Alliumsativum SVGB_16600300MMMaramures, Baisoara BAISOARA 
3Alliumsativum SVGB_16606300MMMaramures, Baisoara BAISOARA 1 
4Alliumsativum SVGB_17012300BTBotosani, CopalauCOPALAU 
5Alliumsativum SVGB_17013300BTBotosani, CopalauCOPALAU 1 
6Alliumsativum SVGB_17014300BTBotosani, CopalauCOPALAU 2 
7Alliumsativum SVGB_17015300BTBotosani, CopalauCOPALAU 3 
8Alliumsativum SVGB_17017300BTBotosani, CopalauCOPALAU 4 
9Alliumsativum SVGB_17135300BTHarghita, BazavaBARZAVA 225 
10Alliumsativum SVGB_17519300SVSuceva, C. PorumbescuC. PORUMBESCU 
12345678910...

În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2016 de ICDLF Vidra (P1):

Nr. crt.GenulSpeciaSubtaxaNumărul probeiStatutul probeiJudețulLocalitateaNumele probeiGerminația (%)
1Capsicum annuum var. annuumTEMP-60 300CSCaras Severin, Bautar BAUTAR 45
2Capsicum annuum var. annuum TEMP-159 300VLValcea, Glavile GLAVILE 40
3Capsicum annuum var. annuum TEMP-234 300VSVaslui, Negresti, Cazanaesti CAZANAESTI 42
4Capsicum annuum var. annuumTEMP-344 300BTBotosani, Prelipca PRELIPCA 37
5Capsicum annuum var. annuumTEMP-345 300SVSuceava, Suceava SUCEAVA 42
6Capsicum annuum var. annuumTEMP-346 300VNVrancea, Focsani FOCSANI 58
7Capsicum annuum var. annuumTEMP-352 300VSVaslui, Codaesti CODAESTI 80
8Capsicum annuum var. annuumTEMP-355 300VSVaslui, Codaesti CODAESTI 97
9Capsicum annuum var. annuumTEMP-356 300VSVaslui, Codaesti CODAESTI 1 50
10Capsicum annuum var. annuumTEMP-359 300VSVaslui, Codaesti CODAESTI 1 100
12345678910...

 

În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2016 de SCDL Bacău (P2):

Nr. crt.GenulSpeciaSubtaxaNumărul probeiStatutul probeiJudețulLocalitateaNumele probeiGerminația (%)
1Brassica oleracea SVGB-14935 300BNBistrita Nasaud, Bistrita Bargaului BISTRITA BARGAULUI 100
2Brassica oleracea SVGB-14936 300BNBistrita Nasaud, Bistrita Bargaului BISTRITA BARGAULUI 1 98
4Brassica oleracea SVGB-14937 300BNBistrita Nasaud, Rebrisoara, Gersa II GERSA II 96
6Brassica oleracea subsp. gongylodes SVGB-13714 300MMMaramures, Iapa IAPA 85
7Brassica oleracea subsp. capitata SVGB-13708 300MMMaramures, Iapa IAPA 1 94
8Brassica oleracea SVGB-4657 300SVSuceava, Paltin PALTIN 20
9Brassica oleracea SVGB-14963 300SVSuceava, Poiana Negrii POIANA NEGRI 78
10Brassica oleracea SVGB-14938 300BNBistrita Nasaud, Rusu Bargaului RUSU BARGAULUI 67
14Brassica oleracea SVGB-4656 300SVSuceava, Ulma ULMA 10
15Brassica oleracea SVGB-16411 300ABAlba, Coltesti COLTESTI 76
12345678910...

În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2016 de SCDL Buzău (P3):

Nr. crt.GenulSpeciaSubtaxaNumărul probeiStatutul probeiJudețulLocalitateaNumele probeiGerminația (%)
1Allium cepa  SVGB-14925 300BNBistrita Nasaud, Bistrita Bargaului BISTRITA BARGAULUI 90
2Allium cepa  SVGB-14926 300BNBistrita Nasaud, Bistrita Bargaului BISTRITA BARGAULUI 1 75
3Allium cepa  SVGB-15176 300ABAlba, Ighiu, Ighiu IGHIU 100
4Allium cepa  SVGB-13735 300MMMaramures, Vadu Izei VADU IZEI 83
5Allium cepa  SVGB-16404 300ABAlba, Coltesti COLTESTI 88
6Allium cepa  SVGB-18649 300CSCaras Severin, Bautar BAUTAR 70
7Allium cepa  SVGB-18622 300BTBotosani, PadureniPADURENI 79
8Allium cepa  SVGB-19018 300CTConstanta, ConstantaCONSTANTA 86
9Apium graveolens  TEMP-1208 300TLTeleorman, NastureluNASTURELU78
10Apium graveolens  TEMP-1215 300TLTeleorman, NastureluNASTURELU 166
12345678910...

În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2016 de CCDCPN Dăbuleni (P4):

Nr. crt.GenulSpeciaSubtaxaNumărul probeiStatutul probeiJudețulLocalitateaNumele probeiGerminația (%)
1Citrullus lanatus SVGB-12440 300BCBacau, BacauBACAU40
2Citrullus lanatus SVGB-16820 300BHBihor, Mihai BravuMIHAI BRAVU60
3Citrullus lanatus SVGB-16822 300BHBihor, Mihai BravuMIHAI BRAVU 197
4Citrullus lanatus SVGB-17681 300SVSuceava, Suceava SUCEAVA 50
5Citrullus lanatus SVGB-18495 300IFIlfov, VidraILFOV80
6Citrullus lanatus SVGB-18631 300BTBotosani, PadureniPADURENI 27
7Cucumis melo  TEMP-176 300SVSuceava, Fantanele FANTANELE 45
8Cucumis melo  TEMP-231 300BRBraila, Dudesti DUDESTI 43
9Cucumis melo  TEMP-286 300CTConstanta, Constanta CONSTANTA 35
10Cucumis melo  TEMP-287 300CTConstanta, Constanta CONSTANTA 1 40
12345678910...

În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2016 de SCDA Secuieni (P5):

Nr. crt.GenulSpeciaSubtaxaNumărul probeiStatutul probeiJudețulLocalitateaNumele accesieiGerminația (%)
1Phaseolus vulgaris var. sphaericus SVGB-11811 300VNVrancea, Racoasa RACOASA 3 40
2Phaseolus vulgaris SVGB-15943 300MMMaramures, Repedea REPEDEA 2 40
3Phaseolus vulgaris var. ellipticus SVGB-13802 300MMMaramures, Slatioara SLATIOARA 40
4Phaseolus vulgaris var. oblongus SVGB-2883 300GJGorj, Tismana, Sohodol SOHODOL 12 40
5Phaseolus vulgaris var. ellipticus SVGB-7841 300CJCluj, Tureni, Ceanu Mic TURENI 40
6Phaseolus vulgaris var. ellipticus SVGB-2001 300SVSuceava, Vama VAMA 11 40
7Phaseolus vulgaris var. ellipticus SVGB-7571 300AGArges, Arefu VIDRARU 1 40
8Phaseolus vulgaris var. ellipticus SVGB-14068 300MMMaramures, Vima Mare VIMA MARE 40
9Phaseolus vulgaris var. nanus SVGB-19047 300BTBotosani, Saveni SAVENI 40
10Phaseolus vulgaris var. compressus SVGB-2091 300ISIasi, Iasi IASI 73 45
12345678910...

În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2017 de BRGV Suceava (CO):

Nr. crt.GenulSpeciaSubtaxaNumărul probeiStatutul probeiJudețulLocalitateaNumele probeiGerminația (%)
1Alliumsativum SVGB-17012300BTBotosani, CopalauCOPALAU93
2Alliumsativum SVGB-17014300BTBotosani, CopalauCOPALAU 282
3Alliumsativum SVGB-17591300SVSuceava, Vatra MoldoviteiVATRA MOLDOVITEI42
4Alliumsativum SVGB-17745300BZBuzau, Calvini, Bascenii de JosBASCENII DE JOS42
5Alliumsativum SVGB-19027300ILIalomita, Gheorghe DojaGHEORGHE DOJA 1058
6Alliumsativum SVGB-19028300ILIalomita, Gheorghe DojaGHEORGHE DOJA 1175
7Alliumsativum SVGB-19029300ILIalomita, Gheorghe DojaGHEORGHE DOJA 1265
8Alliumsativum TEMP-1030300ILIalomita, Gheorghe DojaGHEORGHE DOJA 163
9Alliumsativum TEMP-1031300ILIalomita, Gheorghe DojaGHEORGHE DOJA 257
10Alliumsativum TEMP-1032300ILIalomita, Gheorghe DojaGHEORGHE DOJA 320
12345678910...

În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2017 de ICDLF Vidra (P1):

Nr. crt.GenulSpeciaSubtaxaNumărul probeiStatutul probeiJudețulLocalitateaNumele probeiGerminația (%)
1Capsicum annuum var. annuumTEMP-344300BTBotosani, PrelipcaPRELIPCA 
2Capsicum annuum var. annuumTEMP-345300SVSuceava, SuceavaSUCEAVA 
3Capsicum annuum var. annuumTEMP-352300VSVaslui, CodaestiCODAESTI80
4Capsicum annuum var. annuum TEMP-360300VSVaslui, CodaestiCODAESTI87
5Capsicum annuum var. annuum TEMP-361300VSVaslui, CodaestiCODAESTI 190
6Capsicum annuum var. annuumTEMP-362300VSVaslui, SolestiSOLESTI70
7Capsicum annuum var. annuumTEMP-365300VSVaslui, Muntenii de JosMUNTENII DE JOS97
8Capsicum annuum var. annuumTEMP-374300VSVaslui, PietrosuPIETROSU100
9Capsicum annuum var. annuum TEMP-385300GLGalati, VanatoriVANATORI97
10Capsicum annuum var. annuumTEMP-390300GLGalati, BarceaBARCEA100
12345678910...

În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2017 de SCDL Bacău (P2):

Nr. crt.GenulSpeciaSubtaxaNumărul probeiStatutul probeiJudețulLocalitateaNumele probeiGerminația (%)
1Brassica oleracea SVGB-14935 300BNBistrita Nasaud, Bistrita Bargaului BISTRITA BARGAULUI 100
2Brassica oleracea SVGB-14936 300BNBistrita Nasaud, Bistrita Bargaului BISTRITA BARGAULUI 1 98
3Brassica oleracea  SVGB-14937 300BNBistrita Nasaud, Rebrisoara, Gersa II GERSA II 56
4Brassica oleracea subsp. capitata SVGB-13708 300MMMaramures, Iapa IAPA 1 94
5Brassica oleracea SVGB-4657 300SVSuceava, Paltin PALTIN 20
6Brassica oleracea SVGB-14963 300SVSuceava, Poiana Negrii POIANA NEGRI 85
7Brassica oleracea SVGB-14938 300BNBistrita Nasaud, Rusu Bargaului RUSU BARGAULUI 67
8Brassica oleracea SVGB-4656 300SVSuceava, Ulma ULMA 10
9Brassica oleracea SVGB-16411 300ABAlba, Coltesti COLTESTI 76
10Brassica oleracea subsp. capitata SVGB-17141 300HRHarghita, Voslobeni VOSLOBENI 94
12345678910...

În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2017 de SCDL Buzău (P3):

Nr. crt.GenulSpeciaSubtaxaNumărul probeiStatutul probeiJudețulLocalitateaNumele probeiGerminația (%)
1Solanumlycopersicum TEMP-1555300SJSalaj, ZalauZALAU 
2Solanumlycopersicum TEMP-1306300PHPrahova, Drajna de SusDRAJNA DE SUS100
3Solanumlycopersicum TEMP-1568300GLGalati, MovileniMOVILENI 
4Solanumlycopersicum TEMP-1560300SJSalaj, ZalauZALAU 5 
5Solanumlycopersicum TEMP-1557300SJSalaj, ZalauZALAU 2 
6Solanumlycopersicum TEMP-1482300GLGalati, GanestiGANESTI100
7Solanumlycopersicum TEMP-1615300SB SIBIU 1 
8Solanumlycopersicum TEMP-1614300SB SIBIU 
9Solanumlycopersicum TEMP-918300TRTeleorman, PietrosaniPIETROSANI 
10Solanumlycopersicum TEMP-1316300BCBacau, CiobanusCIOBANUS100
1234567

În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2017 de CCDCPN Dăbuleni (P4):

Nr. crt.GenulSpeciaSubtaxaNumărul probeiStatutul probeiJudețulLocalitateaNumele probeiGerminația (%)
1Citrullus lanatus SVGB-19437300 100
2Citrullus lanatus SVGB-16820300 92
3Citrullus lanatus SVGB-16822300 92
4Citrullus lanatus SVGB-17681300SVSuceava, SuceavaSUCEAVA94
5Citrullus lanatus SVGB-18631300BT PADURENI92
6Citrullus lanatus SVGB-19425300 98
7Citrullus lanatus SVGB-19587300 92
8Cucumis melo SVGB-16823300 70
9Cucumis melo SVGB-16825300 93
10Cucumis melo SVGB-17550300  IALOMITA43
12345678910...

În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2017 de SCDA Secuieni (P5):

Nr. crt.GenulSpeciaSubtaxaNumărul probeiStatutul probeiJudețulLocalitateaNumele probeiGerminația (%)
1Phaseolusvulgarisvar. lanceolatusSVGB-10457300NTNeamt, TarcauTARCAU 7100
2Phaseolus vulgaris var. vulgaris SVGB-10601 300NTNeamt, BorlestiBORLESTI 5100
3Phaseolus vulgaris var. vulgaris SVGB-10693 300MMMaramures, MoiseiMOISEI 790
4Phaseolus vulgaris var. vulgaris SVGB-10984 300BNBistrita Nasaud, Tiha Bargaului, CiosaCIOSA70
5Phaseolus vulgaris var. vulgaris SVGB-10996 300BNBistrita Nasaud, LivezileLIVEZILE 4100
6Phaseolus vulgaris var. vulgaris SVGB-11557 300SVSuceava, RadautiRADAUTI 3100
7Phaseolus vulgaris var. vulgaris SVGB-11559 300SVSuceava, RadautiRADAUTI 5100
8Phaseolus vulgaris var. vulgaris SVGB-11560 300SVSuceava, RadautiRADAUTI 6100
9Phaseolus vulgaris var. vulgaris SVGB-11681 300VSVaslui, RebriceaREBRICEA 1090
10Phaseolus vulgaris var. vulgaris SVGB-11757 300BCBacau, OcheniOCHENI 2100
12345678910...

Multiplicarea la Allium cepa

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulNumeinstitutNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănatAplicarea îngrăsămintelorSistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNumăr câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelorData recoltăriiCuloarea frunzelorPortul planteiForma bulbilor maturiUniformitatea bulbilor maturiCuloarea exterioară a bulbilor maturi, uscaţiCuloarea pulpei bulbilor maturi:Prezenţa tijei florifereNumărul de flori în umbelăMasa a 100 seminţe(g)Observații
1AlliumcepaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-14926116717.09.2016432 si 3288
2Allium cepaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1517622517.09.2016632288 00
3Allium cepaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-13735320717.09.2016538131 00
4Allium cepaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1640445517.09.2016535231 00
5Allium cepaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1864957517.09.2016636 si 8388 00
6Allium cepaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-18622619717.09.2016532138 00

Multiplicarea la Allium sativum

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData plantatuluiDensitatea la semănatAplicarea îngrășămintelorSistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNumăr câmpNumăr plante viabile/mVigoarea plantelorData recoltăriiCuloarea frunzelorPortul planteiForma bulbilorCuloarea bulbilorCuloarea bulbililorNr. de bulbili/ bulbStructura de bază a bulbuluiPrezenţa tijei florifereNumărul de bulbili/ inflorescenţăObservații
1AlliumsativumL. BRGV SuceavaSilvia Strajeru28.10.201510 bulbili/m SVGB-1655816,5712.07.2016533153311
2AlliumsativumL. BRGV SuceavaSilvia Strajeru28.10.201510 bulbili/m SVGB-1660024.3512.07.201632312410
3AlliumsativumL. BRGV SuceavaSilvia Strajeru28.10.201510 bulbili/m SVGB-1660639,8512.07.201632315410
4AlliumsativumL. BRGV SuceavaSilvia Strajeru28.10.201510 bulbili/m SVGB-1701259,2712.07.201633322360
5AlliumsativumL. BRGV SuceavaSilvia Strajeru28.10.201510 bulbili/m NUSVGB-1701365,2512.07.2016323653312
6AlliumsativumL. BRGV SuceavaSilvia Strajeru28.10.201510 bulbili/m SVGB-1701478,8712.07.201623322360
7AlliumsativumL. BRGV SuceavaSilvia Strajeru28.10.201510 bulbili/m SVGB-1701585,0712.07.2016523653112
8AlliumsativumL. BRGV SuceavaSilvia Strajeru28.10.201510 bulbili/m SVGB-1701798,5712.07.2016523653312
9AlliumsativumL. BRGV SuceavaSilvia Strajeru28.10.201510 bulbili/m SVGB-17135107,7712.07.2016533653212
10AlliumsativumL. BRGV SuceavaSilvia Strajeru28.10.201510 bulbili/m SVGB-17528119,3712.07.2016533653212
1234

Multiplicarea la Apium graveolens

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulVarietăţi agronomiceDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrășămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiTipul de cresterea a frunzelorUtilizareÎnălţimea plantei (cm)Diametrul peţiolului la inserţia rădăcinii tuberizate (mm)Prezenţa protuberanţelor (umflături)Culoarea epidermei porţiunii tuberizateCuloarea parenchimului porţiunii tuberizatePrezenţa sau absenţa cavităţii interioareSpongiozitatea (poros sau elastic)Prezenţa petelor ruginii în pulpăGreutatea porţiunii tuberizate Data plantării rădăciniiData începutului formării tijei florifereData începutului înfloririi Data înfloritului în masăData începerii legatuluiData legatului în masăData ajungerii la maturitatea fiziologică a semineţelorMMB (g)Observaţii
1Apium graveolensL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA07.04.20161000 TEMP-121570

Multiplicarea la Brassica oleracea

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulVarietăţi agronomiceDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiUniformitatea morfologicăMarginea frunzei (observaţii pe frunzele exterioare mature)Forma frunzeiGofrarea suprafeţei limbului (în secţiune transversală)Culoarea frunzeiCerificarea frunzeiPeţiolul şi / sau mărimea nervurii medianeForma căpăţâniiDensitatea căpăţâniiGreutatea medie a organelor recoltate (g)Epoca de maturareData plantăriiData începutului înfloririi Data înfloritului în masăData începerii legatuluiData legatului în masăData ajungerii la maturitatea fiziologică a seminţelorCuloarea silicvei (înainte de uscare)Numărul de seminţe / silicvăMMB (g)Observaţii
1BrassicaoleraceaL.convar. capitata(L). Alef. SCDL Bacau SVGB-149351 11432557512005
2Brassica oleracea L.convar. rubraL SCDL Bacau SVGB-149362 1113655759007
3Brassica oleracea L.convar. capitata(L). Alef. SCDL Bacau SVGB-149373 12132557513505
4Brassica oleracea L. SCDL Bacau SVGB-137144 2125331 Emis tije florale, an I culura
5Brassica oleracea L.var.gongyloides(L.) Duch. SCDL Bacau SVGB-137085 1235557 4007
6Brassica oleraceaL.var.gongyloides (L). Alef.var. italicaSCDL Bacau SVGB-149637 437253 Nu a format organ generativ, a ramas în stadiu de
7Brassica oleraceaL. SCDL Bacau SVGB-149388 3225355758007
8Brassica oleraceaL. SCDL Bacau SVGB-1641110 2115455758007
9Brassica oleraceaL.convar. capitata(L). Alef. SCDL Bacau SVGB-1714111 1143255758205
10Brassica oleraceaL.convar. capitata(L). Alef. SCDL Bacau SVGB-1714212 22133555511005
12

Multiplicarea la Capsicum annuum

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulVarietatea agronomicăDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiTip de creştereCuloarea fructului maturObservații
1CapsicumannuumL. Sendt grossum (gras)SCDL BACAUCreola Brezeanu01.03.20166150-125-150 SVGB-142651 10.07.2016 8
2CapsicumannuumL. Sendt grossum (gras)SCDL BACAUCreola Brezeanu01.03.20166150-125-150 SVGB-196102 10.07.2016 4
3CapsicumannuumL. Sendtgrossum (gogoșar)SCDL BACAUCreola Brezeanu01.03.20166150-125-150 SVGB-158563 10.07.2016 9
4CapsicumannuumL. Sendt grossum (gras)SCDL BACAUCreola Brezeanu01.03.20166150-125-150 SVGB-150654 10.07.2016 8
5CapsicumannuumL. Sendtgrossum (gogoșar)SCDL BACAUCreola Brezeanu01.03.20166150-125-150 SVGB-155435 10.07.2016 9
6CapsicumannuumL. Irish accuminatum (iute)SCDL BACAUCreola Brezeanu01.03.20166150-125-150 SVGB-141636 10.07.2016 9
7CapsicumannuumL. Irish accuminatum (iute)SCDL BACAUCreola Brezeanu01.03.20166150-125-150 SVGB-139157 10.07.2016 9
8CapsicumannuumL. Irish accuminatum (iute)SCDL BACAUCreola Brezeanu01.03.20166150-125-150 SVGB-152418 10.07.2016 9
9CapsicumannuumL. Irish accuminatum (iute)SCDL BACAUCreola Brezeanu01.03.20166150-125-150 SVGB-131869 10.07.2016 6
10CapsicumannuumL. Irish accuminatum (iute)SCDL BACAUCreola Brezeanu01.03.20166150-125-150 SVGB-1411910 10.07.2016 9
123456789

Multiplicarea la Citrullus lanatus

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiCuloarea fructelor la exteriorTipul de creşterePrezenţa petelor la exterior, pe fructCuloarea miezului fructului Greutatea fructului (gr)Observații
1Citruluslanatus(Thumb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-168201 523.07.201632384230
2Citruluslanatus(Thumb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-168222 526.07.201632384950
3Citruluslanatus(Thumb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-176813 329.07.201632283260
4Citruluslanatus(Thumb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-186314 529.07.201632382760
5Citruluslanatus(Thumb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-186365 729.07.201632127250
6Citruluslanatus(Thumb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-186996 727.07.201632182830
7Citruluslanatus(Thumb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-194257 527.07.201632183050
8Citruluslanatus(Thumb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-194378 528.07.2016 2
9Citruluslanatus(Thumb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-194409 731.07.201632126830
10Citruluslanatus(Thumb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1958710 725.07.201632223760

Multiplicarea la Cucumis melo

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolareNumăr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiCuloarea fructelor la exteriorTipul de creşterePrezenţa petelor la exterior, pe fructCuloarea miezului fructului Greutatea fructului (gr)Observaţii
15CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaTEMP-118225 518.07.20162226950
16CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaTEMP-118326 522.07.20162227120
17CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaTEMP-118427 325.07.201632271050
18CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaTEMP-120728 518.07.201622371100
19CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaTEMP-86429 723.08.201632113500
20CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaTEMP-88430 17.07.2016
21CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaTEMP-88531 526.07.201622111150
22CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaTEMP-88632 718.07.201642141600
23CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaTEMP-15533 323.07.20162224730
24CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaTEMP-7734 322.07.20162234960
123

Multiplicarea la Cucumis sativus

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulVarietăţi agronomiceDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolareNumăr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiTipul de creştereLungimea fructului (cm)Culoarea exterioara a fructului Prezența și lungimea nervurilor pe fructRigiditatea fructuluiGustul fructuluiGradul de încovoiere al fructuluiObservaţii
30Cucumis sativusL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1779435 214,339 10
31Cucumis sativusL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1779536 21233 11
32Cucumis sativusL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1779637 214,339 13
33Cucumis sativusL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1779738 217,7verde deschis9 10
34Cucumis sativusL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1779839 21635 10
35Cucumis sativusL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1687440 218,3verde închis1 11
36Cucumis sativusL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1789941 213,739 10
37Cucumis sativusL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1545142 21235 11
38Cucumis sativusL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1794543 212,333 10
39Cucumis sativusL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1811344 21539 10
12345

Multiplicarea la Cucurbita spp

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulVarietăţi agronomiceDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiTipul de creştereGreutatea fructuluiCuloarea exterioara a fructului Observaţii
1CucurbitapepoL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1416248 02.08.20162970verde închis
2CucurbitapepoL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1665949 02.08.20162980verde închis
3CucurbitapepoL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1644250 02.08.201621310verde
4CucurbitapepoL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1662251 02.08.20162620verde închis
5CucurbitapepoL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1662352 02.08.201621330verde
6CucurbitapepoL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1678753 02.08.201621030verde
7CucurbitapepoL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1678854 02.08.20162660verde
8CucurbitapepoL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1678955 02.08.20162440verde
9CucurbitapepoL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1683956 02.08.20161590verde deschis
10CucurbitapepoL. CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta30.03.2016 Izolare individuala si polenizare artificialaSVGB-1686657 02.08.201621200verde deschis
1234

Multiplicarea la Daucus carota

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiLungimea rădăcinii principale Ramificaţia rădăciniiVârful rădăciniiCuloarea inimiiIntensitatea culorii inimii Culoarea cortexului (între epidermă şi cilindrul central) Intensitatea culorii cortexului Culoarea inimii în raport cu culoarea cortexului Prezenţa coloraţiei verzi în interiorul părţii de susGreutatea rădăcinii (g) Data plantării rădăciniiData începutului formării tijei florifereData începutului înfloririi Data înfloritului în masăData începerii legatuluiData legatului în masăData ajungerii la maturitatea fiziologică a seminţelorMMB (g)Observaţii
1Daucus carotaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.06.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-14293815
2Daucus carotaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.06.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-14294927
3Daucus carotaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.06.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-150591000
4Daucus carotaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.06.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-137571115
5Daucus carotaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.06.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-131781200
6Daucus carotaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.06.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-148841315
7Daucus carotaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.06.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-148831400
8Daucus carotaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.06.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-131771500
9Daucus carotaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.06.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-139581600
10Daucus carotaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.06.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-137061700
12

Multiplicarea la Lactuca sativa

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelorData recoltăriiCuloarea seminţeiColoraţia antocianică a plăntuţelorMărimea cotiledonului Forma cotiledonuluiPortul frunzeiDiviziunea frunzeiDiametrul planteiFormarea căpăţâniiDensitatea căpăţâniiMărimea căpăţâniiForma căpăţâniiGrosimea frunzeiPortul frunzei la maturitatea de recoltareForma frunzeiForma vârfului frunzeiColoraţia antocianică a frunzelorIntensitatea coloraţiei antocianice a frunzelorDistribuţia antocianului pe frunzeGradul de ondulare al marginilor frunzeiData recoltării la maturitatea de consumData apriţiei tijei florifereÎnălţimea planteiMMB (g)Observaţii
1LactucasativaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai23.03.2016100s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-1428517 07.08.2016215331733525343100523.06.601601.07.20161782
2LactucasativaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai14.04.2016100s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-14287318 15.08.2016715231711115343100523.06.601610.07.20161712
3LactucasativaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai23.03.2016100s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-1429157 07.08.2016215131711115382100520.06.601601.07.20161722
4LactucasativaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai23.03.2016100s.a. N 150 kg/haCelule de sera separate SVGB-14955710 07.08.2016715231711115372100516.06.601623.06.60161782
5LactucasativaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai23.03.2016100s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-13336915 15.08.2016215131733115341100516.06.601601.07.20161722
6LactucasativaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai23.03.2016100s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-142761025 15.08.2016215231733115371100516.06.601623.06.60161792
7LactucasativaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai14.04.2016100s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-142771212 15.08.2016215231731115373100523.06.601601.07.20161692
8LactucasativaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai23.03.2016100s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-14279144 15.08.2016215231731115341100523.06.601601.07.20161612
9LactucasativaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai14.04.2016200s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-131791671 15.08.2016305331711115343100523.06.601610.07.20161592
10LactucasativaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai14.04.2016100s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-14956176 15.08.2016205231711115382100523.06.601610.07.20161492
12

Multiplicarea la Pastinaca sativa

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiForma rădăciniiCuloarea exterioară a rădăciniiCuloarea pulpei Data plantarii rădăciniiData începutului formării tijei florifereData începutului înfloririi Data înfloritului în masăData începerii legatuluiData legatului în masăData ajungerii la maturitatea fiziologică a seminţelorMMB (g)Observații
1Pastinaca sativaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.201650Complex III / 150 kg/ha SVGB-133322700
2Pastinaca sativaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.201650Complex III / 150 kg/ha SVGB-137072800
3Pastinaca sativaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.201650Complex III / 150 kg/ha SVGB-149432900
4Pastinaca sativaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.201650Complex III / 150 kg/ha SVGB-168243000
5Pastinaca sativaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.201650Complex III / 150 kg/ha SVGB-1860331107
6Pastinaca sativaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.201650Complex III / 150 kg/ha SVGB-186173200
7Pastinaca sativaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.201650Complex III / 150 kg/ha SVGB-186543355
8Pastinaca sativaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.201650Complex III / 150 kg/ha SVGB-186653465
9Pastinaca sativaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.201650Complex III / 150 kg/ha TEMP-4103500
10Pastinaca sativaL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.201650Complex III / 150 kg/ha TEMP-4173600

Multiplicarea la Petroselinum crispum

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulVarietăţi agronomiceDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiÎnălţimea planteiLăţimea plantei Densitatea foliajuluiÎncreţirea limbuluiIntensitatea încreţirii limbuluiIntensitatea culorii verziLungime peţiolGrosime peţiolPrezenţa ramificaţiilor pe rădăcină Lungimea rădăciniiData începutului formării tijei florifereData începutului înfloririi Data înfloritului în masăData începerii legatuluiData legatului în masăData ajungerii la maturitatea fiziologică a semineţelorMMB (g)Observaţii
33Petroselinum crispumL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha TEMP-115169 95715555
32Petroselinum crispumL. var. vulgareSCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha TEMP-5966800 00000000
31Petroselinum crispumL. var. radicosum SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha TEMP-4806785 55715553
30Petroselinum crispumL. var. radicosum SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha TEMP-45966107 5571 53
29Petroselinum crispumL. var. vulgareSCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha TEMP-43165207 75715553
28Petroselinum crispumL. var. vulgareSCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha TEMP-4136455 75715555
27Petroselinum crispumL. var. vulgareSCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha TEMP-4096357 55715553
26Petroselinum crispumL. var. foliosumSCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1871262107 55715533
25Petroselinum crispumL. var. foliosumSCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1865861207 97715557
24Petroselinum crispumL. var. foliosumSCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA17.03.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1861160207 75715733
1234

Multiplicarea la Phaseolus spp

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulVarietăți agronomiceDenumirea instituției partenereNumele și prenumele responsabilului de proiect / specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. seminte / rând)Aplicarea îngrășămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda tehnică de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile / rândVigoarea plantelor (note FAO)Data începerii recoltăriiData sfârșitului recoltăriiTipul de creștereUtilizareForma păstăii imatureCuloarea păstăii imatureForma semințelorMărimea semințelorNr. culori de pe semințeCuloarea de bază a semințeiCuloarea secundară a semințeiDistribuția culorii secundareObservații
1PhaseoluscoccineusL. BRGV SuceavaMurariu Danela25.04.201632nunuSVGB-147802278-917.08.201626.09.20165227252543
2Phaseolus vulgarisL. BRGV SuceavaMurariu Danela 25.04.201632nunuSVGB-2282424915.08.201626.09.20165217232543
3Phaseolus vulgarisL. BRGV SuceavaMurariu Danela25.04.201632nunuSVGB-2447525904.08.201622.08.20161227231500
4PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaMurariu Danela25.04.201632nunuSVGB-15338623908.08.201620.09.20164237331900
5PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaMurariu Danela25.04.201632nunuSVGB-1070T725908.08.201622.08.20161227231100
6PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaMurariu Danela25.04.201632nunuSVGB-1071T826915.08.201622.09.20164117231700
7PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaMurariu Danela25.04.201632nunuSVGB-2506926915.08.201627.09.20164227232563
8PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaMurariu Danela 25.04.201632nunuSVGB-24551026916.08.201627.09.201642210231600
9Phaseolus vulgarisL. BRGV SuceavaMurariu Danela25.04.201632nunuSVGB-19971124908.08.201625.08.20162237232553
10Phaseolus vulgarisL. BRGV SuceavaMurariu Danela 25.04.201632nunuSVGB-142521225908.08.201625.08.201622110231600
12345678910...

Multiplicarea la Solanum lycopersicum

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiTipul de creştereDimensiunea planteiTipul frunzeiTipul inflorescențeiCuloarea exterioară fructului imaturPrezenţa culorii verzi pe umărul fructuluiPrezenţa cutelor în jurul caliciuluiForma predominantă a fructuluiPrezenţa / absenţa stratului de separare pe pedicelMărimea fructului la maturitate (cm)Culoarea exterioară a fructului maturCuloarea interioară a exocarpuluiMasa fructului [g] (media - cel putin 10 fructe)Nr. loculi / fruct (media - cel putin 10 fructe)Observaţii
23SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.04.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1881082 02.08.20162 3331321 1
24Solanum lycopersicum L. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.04.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1881283 02.08.20163733312 1 1
25Solanum lycopersicumL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.04.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1881584 02.08.2016373331 117,441321,058,4
26SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.04.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1881685 02.08.2016373331321 1
27SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.04.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1882686 02.08.20163733312 18,841284,596,8
28SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.04.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1882787 02.08.20163733312518,941274,647,1
29SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.04.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1883288 02.08.20161 3330130
30SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.04.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1883389 02.08.20163733312 1 41
31SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.04.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1951690 02.08.20161333301606,85187,142
32SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAU-P3BURNICHI FLOAREA08.04.2016100Complex III / 150 kg/ha SVGB-1951791 04.08.2016 533101205,551126,82,6
123456

Multiplicarea la Solanum melongena

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiTipul de creştereMărimea fructuluiCuloarea fructului la maturitatea comercialăObservaţii
1SolanummelongenaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai17.03.20164s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-1557114920.10.2016344
2SolanummelongenaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai17.03.20164s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-1555724920.10.2016345
3SolanummelongenaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai17.03.20164s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-1780034920.10.2016354Distributia culorii fructului marmorat cu dungi
4SolanummelongenaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai17.03.20164s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-1849644920.10.2016346
5SolanummelongenaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai17.03.20164s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-1850054920.10.2016355
6SolanummelongenaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai17.03.20164s.a. N 150 kg/haCelule de sera separate Temp-93964920.10.2016342La maturitatea de cosum de culoare alb
7SolanummelongenaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai17.03.20164s.a. N 150 kg/haCelule de sera separate Temp-120974920.10.2016331La maturitatea de consum de culoare alb-verzui
8SolanummelongenaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai17.03.20164s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-1969084920.10.2016345Distributia culorii fructului marmorat cu dungi
9SolanummelongenaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai17.03.20164s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateTemp-121194920.10.2016344

Multiplicarea la Spinacea oleracea

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiIntensitatea culorii verzi la frunzePrezenţa veziculelor pe frunzePrezenţa lobilor la frunzăPortul peţioluluiLungimea peţiolului Portul limbului Curbura marginii limbuluiForma apexului limbului Forma limbului în secţiune longitudinală Data apariţiei tijei florifereData începerii înfloririiData sfîrşitului înfloririiPrezenţa plantelor monoicePrezenţa plantelor masculePrezenţa plantelor femelePrezenţa ţepilor pe seminţeData recoltării seminţelorObservaţii
1SpinaceaoleraceaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai23.03.2016200s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-1805116704.07.201651535511324.05.201603.06.201612.06.2016 104.07.2016
2SpinaceaoleraceaL. BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai23.03.2016100s.a. N 150 kg/haCelule de sera separateSVGB-1800728906.07.201651535711321.05.201601.06.201611.06.2016 106.07.2016
3SpinaceaoleraceaL. BRGV Suceava

Multiplicarea la Vigna unguiculata

 
IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieData semănatuluiDensitatea la semănat (Nr. plante/mp)Aplicarea îngrăsămintelor (denumire/doze)Sistemul reproducător (metoda/tehnica de izolare)Număr intrareNr. câmpNumăr plante viabile/m2Vigoarea plantelor (note FAO)Data recoltăriiTipul de creştereCuloarea păstăii imatureCuloarea păstăii matureLungimea păstăiiLăţimea păstăiiRăsucirea păstăiiTextura suprafeţei păstăiiPăstaie, coloraţie antocianCuloarea păstăilor la formele fără antocian Culoarea păstăilor la formele cu antocian Forma seminţelorCuloarea seminţelorObservaţii
6Vignaunguiculata CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta21.04.2016 SVGB-303793 05.09.20163 8,80,6 maron deschis
7Vignaunguiculata CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta21.04.2016 SVGB-298994 05.09.20163 150,85 pestriț msron+bej
8Vignaunguiculata CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta21.04.2016 SVGB-280795 05.09.20163 16,70,93 maron roșcat
9Vignaunguiculata CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta21.04.2016 SVGB-303396 05.09.20163 19,31 maron
10Vignaunguiculata CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta21.04.2016 SVGB-1240497 05.09.2016 -
11Vignaunguiculata CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta21.04.2016 SVGB-1240398 05.09.2016 -
12Vignaunguiculata CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta21.04.2016 SVGB-1240699 05.09.2016 -
13Vignaunguiculata CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta21.04.2016 SVGB-19112100 05.09.20163 120,65 negru
14Vignaunguiculata CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta21.04.2016 SVGB-3023101 05.09.20162 100,73 pestriț maron roșct+alb
15Vignaunguiculata CCDCPN DăbuleniDRĂGHICI Reta21.04.2016 SVGB-9210102 05.09.20163 7,50,55 -
1234

Caracterizarea la Allium sativum

IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieNumăr intrareData plantatuluiData recoltariiNumăr bulbi/mNumăr câmpNumăr plante viabile pe metruVigoarea plantelorCuloarea frunzelorPortul planteiForma bulbilorCuloarea bulbilorCuloarea bulbililorNumăr de bulbili/ bulbStructura de bază a bulbuluiCurbura păstăii imaturePrezența tijei florifereNumăr bulbili pe inflorescențăObservații
1AlliumsativumL BRGV SuceavaStrăjeru SilviaSVGB-1655817.10.201707.08.2018101675331533111 
2AlliumsativumL BRGV SuceavaStrăjeru SilviaSVGB-1660017.10.201707.08.201810245323124100  
3AlliumsativumL BRGV SuceavaStrăjeru SilviaSVGB-1660617.10.201707.08.2018103105323124100  
4AlliumsativumL BRGV SuceavaStrăjeru SilviaSVGB-1701217.10.201707.08.201810597333223600  
5AlliumsativumL BRGV SuceavaStrăjeru SilviaSVGB-1701317.10.201707.08.2018106553236533112 
6AlliumsativumL BRGV SuceavaStrăjeru SilviaSVGB-1701417.10.201707.08.201810797233223600  
7AlliumsativumL BRGV SuceavaStrăjeru SilviaSVGB-1701517.10.201707.08.2018108575236533112 
8AlliumsativumL BRGV SuceavaStrăjeru SilviaSVGB-1701717.10.201707.08.2018109875236532112 
9AlliumsativumL BRGV SuceavaStrăjeru SilviaSVGB-1713517.10.201707.08.20181010875336532112 
10AlliumsativumL BRGV SuceavaStrăjeru SilviaSVGB-1752817.10.201707.08.20181011975336532112 
123456

Caracterizarea la Capsicum annuum

IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulVarietăți agronomiceDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieNumăr intrare/genotipNumăr intrareTipul de creștereÎnălțimea planteiCuloarea notareMărimeaMMB(g)Nr. semințe/ Fruct notareRezistența la boliNr. flori pe axăCuloare corolăCuloarea fructului imaturCuloarea fructului maturForma fructuluiLungimea fructului (cm)Diametrul fructului (cm)Suprafața fructului
1CapsicumannuumL.  grossum Sendt (gras)SCDL Bacău 1TEMP 127853229.6393134392.81
2CapsicumannuumL.  grossum Sendt (gras)SCDL Bacău 2SVGB-961053229.83931243125.81
3CapsicumannuumL. grossum Sendt(gogoșar)SCDL Bacău 3SVGB-585653221039313431051
4CapsicumannuumL. grossum Sendt(gogoșar)SCDL Bacău 5SVGB-554353239.539313424.58.61
5CapsicumannuumL. grossum Sendt(gogoșar)SCDL Bacău 11SVGB-5185532311.23931341164.21
6CapsicumannuumL.  grossum Sendt (gras)SCDL Bacău 13SVGB-54075322839313431131
7CapsicumannuumL.  grossum Sendt (gras)SCDL Bacău 14SVGB-96115123113131342481
8CapsicumannuumL.  grossum Sendt (gras)SCDL Bacău 17TEMP-109853228.231313423.87.81
9CapsicumannuumL. longum Sendt(lung)SCDL Bacău 25TEMP-1105532211.339313417.80.71
10CapsicumannuumL.  longum Sendt(lung)SCDL Bacău 28TEMP-1108532110.639313417.50.71
1234

Caracterizarea la Citrullus lanatus

ID1IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulVarietăți agronomiceDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieNumăr intrareData recoltăriiFaza de înfloritFaza de creștere a fructelorGreutatea fructului (kg)Culoarea fructelor la exteriorPrezența petelor la exterior pe fructForma fructuluiDiametru (cm)Culoarea miezului fructului%zahărGrosime coajă (cm)
11Citrulluslanatus(Thunb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-1943726.07.2018233.2Verde deschismediuoval17roșu7.11.7
22Citrulluslanatus(Thunb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-1682024.07.2018246.25Verde cu dungiputernicalungit18.8roșu7.41.1
33Citrulluslanatus(Thunb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-1682228.07.2018124.1Verde deschismediurotund18.4roșu7.21.5
44Citrulluslanatus(Thunb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-1768127.07.2018145Verde cu dungiputernicrotund17.1roșu7.51.2
55Citrulluslanatus(Thunb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-1863128.07.2018135.3Verde cu dungiputernictrotund17.9galbui8.51.5
66Citrulluslanatus(Thunb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-1942526.07.2018234.8Verde închisabsentrotund18.2roșu8.41.2
77Citrulluslanatus(Thunb.) Matsum. & Nakai CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-1958725.07.2018244.2Verde închisabsentrotund17.7galben7.81

Caracterizarea la Cucumis melo

IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulVarietăți agronomiceDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieNumăr intrareData recoltăriiFaza de înfloritFaza de creștere a fructelorGreutatea fructului (kg)Prezența petelor la exterior pe fructForma fructuluiLungime fruct (cm)Diametru fructAspect coajăCuloare amiezului fructuluiSubstanța uscată solubilă%
1CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-1682312.07.2018340.95puternicglobulos10.711.5netedgalben6
2CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-1682511.07.2018231.4puternicglobulos12.313.5cutatgalben6.8
3CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-1755012.07.2018131.95mediualungit18.7512.7Cutatalb5.1
4CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-1768010.07.2018222.35mediualungit29.313netedgalben5.9
5CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-1682112.07.2018241medurotund13.612.8netedVerzui8.2
6CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciTEMP-17610.07.2018211.2puternicalungit20.714.1netedGalben7.7
7CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciTEMP-23112.07.2018121puternicalungit17.514.2netedPortocaliu6.1
8CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciTEMP-28612.07.2018221.8mediurotund1920.3cutatGalben7.3
9CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciTEMP-28809.07.2018122.1absentoval21.418.6cutatVerzui6.1
10CucumismeloL. CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciTEMP-29012.07.2018131.75mediuoval17.814.5cutatGalben verzui8.8
12

Caracterizarea la Phaseolus spp

IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulVarietăți agronomiceDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieNumăr etichetăNumărul probeiData semănatuluiData răsărituluiData înfloririiData începerii recoltatuluiData terminării recoltatuluiLungimea frunzeiLungimea păstăiiTipul de creștereNr. zile de la răsărit la înflorireCuloarea stindarduluiCuloarea aripioarelorCuloarea păstăii imatureSecțiunea transversală prin păstaieCurbura păstăii imatureCuloarea păstăii maturePrezența fibrelor pepăstaieForma semințelorMărimea semințelorPrezența dungilor / punctelor pe sămânțăNr. de culori pe semințeCuloarea de bază a semințeiCuloarea secundară a semințeiDistribuția culorii secundare a semințeiGradul de strălucire
1PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaDiana Batîr Rusu SVGB-1961425.04.201619.05.201605.07.201618.08.201625.09.20166.2111.2551147155243017732
2PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaDiana Batîr Rusu SVGB-228225.04.201619.05.201630.06.201615.08.201626.09.20167.539.05544997154233714633
3PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaDiana Batîr Rusu SVGB-244725.04.201619.05.201630.06.201604.08.201622.08.20167.369.65544167275243015502
4PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaDiana Batîr Rusu SVGB-1533825.04.201617.05.201605.07.201608.08.201620.09.20168.0710.051491097375243011102
5PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaDiana Batîr Rusu SVGB-1070T25.04.201617.05.201621.06.201608.08.201622.08.20168.3112.51341017255233027701
6PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaDiana Batîr Rusu SVGB-1071T25.04.201619.05.201630.06.201615.08.201622.09.20167.0914.444399715423301121202
7PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaDiana Batîr Rusu SVGB-250625.04.201619.05.201630.06.201615.08.201627.09.20167.9111.944310172552233214732
8PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaDiana Batîr Rusu SVGB-245525.04.201619.05.201605.07.201616.08.201627.09.20165.8212.154483310275243026603
9PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaDiana Batîr Rusu SVGB-199725.04.201618.05.201605.07.201608.08.201625.08.20166.628.12489873542332212632
10PhaseolusvulgarisL. BRGV SuceavaDiana Batîr Rusu SVGB-1425225.04.201617.05.201605.07.201608.08.201625.08.20165.8113.124810910175133013302
12345678910...

Caracterizarea la Solanum lycopersicum

IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieNumăr câmpNumărul probeiData semănatuluiAplicarea ingrășămintelorData începerii recoltatuluiTipul de creștereDimeniunea planteiDimeniunea plantei2Dimeniunea plantei3Tipul frunzeiTipul inflorescențeiCuloarea exterioară a fructului imaturPrezența culorii verzi pe umărul fructuluiPrezența cutelor în jurul caliciuluiForma predominantă a fructuluiPrezența stratului de separare pe pedicelMărimea fructului la maturitate H/DCuloarea exterioară a fructului maturCuloarea interioară a exocarpuluiMasa fructului (g)N.r loculi/fructObservații
1SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAUBURNICHI FLOAREA2TEMP 130608.04.2018Complex III / 150 kg/ha20.8/03.09/201833. 1185. 122.47. 1283331251 (1.4 cm)8.1/1052 (portocaliu)462.211.8
2SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAUBURNICHI FLOAREA3TEMP 156808.04.2018Complex III / 150 kg/ha21.08/03.09/01.10/201833. 1035. 120.47. 1353331211 (1 cm)6.9/10.852 (portocaliu)507.210
3SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAUBURNICHI FLOAREA5TEMP 155708.04.2018Complex III / 150 kg/ha21.08/03.09/01.10/201833. 1205. 136.87. 1583331151 (0.9 cm)7.9/8.699 (visiniu)2 (rosu)2638
4SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAUBURNICHI FLOAREA7TEMP-161508.04.2018Complex III / 150 kg/ha21.08/03.09/01.10/201833. 775. 146.87. 2183331121 (0.2 cm)3.6/4.352 (portocaliu)37.62
5SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAUBURNICHI FLOAREA8TEMP 161408.04.2018Complex III / 150 kg/ha10.08/03.09/01.10/201823. 875. 113.27. 1233331131 (1.5 cm)6.6/8.132240.85.2
6SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAUBURNICHI FLOAREA9TEMP 91808.04.2018Complex III / 150 kg/ha10.8/21.08/03.09/201823. 755. 90.27. 1173230131 (1.1 cm)6/6.552 (portocliu)1585.3
7SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAUBURNICHI FLOAREA10TEMP 131608.04.2018Complex III / 150 kg/ha09.08/03.09/01.10/201833. 1005. 116.27. 1263330121 (1.1 cm)5.9/6.522143.83Fructe galbene cu pete verzi
8SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAUBURNICHI FLOAREA11TEMP 116008.04.2018Complex III / 150 kg/ha10.08/21.08/03.09/01.10/201833. 1045. 137.57. 1573331251 (1.2 cm)8.5/10.552 (portocaliu)322.810.4
9SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAUBURNICHI FLOAREA12TEMP 116308.04.2018Complex III / 150 kg/ha10.08/21.08/01.10/201833. 1255. 1347. 1413221221 (1.3 cm)6.6/8.652 (portocaliu)288.89
10SolanumlycopersicumL. SCDL BUZAUBURNICHI FLOAREA13TEMP 115808.04.2018Complex III / 150 kg/ha21.08/28.08/03.09/01.10/201833. 1255. 1427. 1563230411 (1.7 cm)8.6/11.752 (portocaliu)58911.4
1234567

Caracterizarea la Solanum melongena

IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieNumărul eticheteiNumărul probeiData semănatuluiData plantatuluiNumărul plantelor răsăriteData recoltatuluiNumărul plantelor recoltateÎnălțimea plantei(cm)Lățimea plantei(cm)Numărul de ramificațiiCuloarea cotiledonuluiTipul de creștereLungimea frunzeiPrezența lobilor la frunzăMarimea unghiului de la vârful frunzeiNumărul de spini pe nervura frunzeiCuloarea coroleiLungimea fructuluiDiametrul fructuluiRaportul dintre lungimea și lățimea fructuluiCurburafructuluiCuloarea fructului la maturitatea de consum
1SolanummelongenaL BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai1SVGB-1555729.03.201807.05.20182510-30 sept121009053310-30 cm350557716
2SolanummelongenaL BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai2SVGB-1557129.03.201807.05.20182210-30 sept.12606053310-30 cm151597711
3SolanummelongenaL BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai3SVGB-1850229.03.201807.05.20184510-30 sept.12606023310-30 cm530597951
4SolanummelongenaL BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai4SVGB-1856129.03.201807.05.20184110-30 sept.126060533> 30 cm351591711
5SolanummelongenaL BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai5SVGB-1856229.03.201807.05.20183710-30 sept12304053310-30 cm151577716
6SolanummelongenaL BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai7SVGB-1867629.03.201807.05.20185510-30 sept.121006027310-30 cm330577716
7SolanummelongenaL BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai8SVGB-1922529.03.201807.05.20182710-30 sept.12606053310-30 cm1515957236
8SolanummelongenaL BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai9SVGB-1944529.03.201807.05.20181910-30 sept.12606023310-30 cm550797711
9SolanummelongenaL BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai10Temp-81429.03.201807.05.20184510-30 sept126040573>30 cm331557316
10SolanummelongenaL BRGV SuceavaGiurcă Dan Mihai11Temp-81529.03.201807.05.20188910-30 sept.12606053310-30 cm151595736
12

Caracterizarea la Vigna unguiculata

IDGenulSpeciaAutorulSubtaxaSubautorulVarietăți agronomiceDenumirea instituţiei partenereNumele si prenumele responsabilului de proiect/specieNumărul probeiData înfloririiData recoltăriiFaza de 3-4 frunze adevăratFaza de înfloritTalie planta (cm)Nr. lăstari/plantăNr. foliole/plantăSuprafața unei foliole (mm2)Nr. păstai pe plantăLungime păstaie (cm)Nr. boabe păstaie (cm)Producția (kg/ha)Tipul de creștere
1Vignaunguiculata(L.) Walp CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-288212.07.201803.09.20182297,86,25109,53799138,66,9958determinată
2Vignaunguiculata(L.) Walp CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-302711.07.201804.09.2018311127,2110,4413516,811,18,91250nedeterminată
3Vignaunguiculata(L.) Walp CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-301912.07.201806.09.20182175,25,5114,9269425,39,68,61250nedeterminată
4Vignaunguiculata(L.) Walp CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-303509.07.201803.09.201811138,83,88438741514,112,22250nedeterminată
5Vignaunguiculata(L.) Walp CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-303708.07.201803.09.201811122,5380,4430314,714,411,72735nedeterminată
6Vignaunguiculata(L.) Walp CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-298903.07.201829.08.201831133,83,5113,438247,310,67,31050nedeterminată
7Vignaunguiculata(L.) Walp CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciSVGB-280711.07.201807.09.20182192,33,2587,935387,8128,41850nedeterminată
8Vignaunguiculata(L.) Walp CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciDBG-27-3/1-206.07.201830.08.20181196,34,5112,533393812,88,12315nedeterminată
9Vignaunguiculata(L.) Walp CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciDBG-25-D1-212.07.201803.09.20181393,54113,4324521,313,29,51765determinată
10Vignaunguiculata(L.) Walp CCDCPN DăbuleniReta DrăghiciDBG-31-E412.07.201831.08.20181187,52,7596265213,814,712,82300determinată
12