Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

Anexa 117 la Politica de protecție a datelor la nivel de organizație

Politica de confidențialitate pentru site

Ultima actualizare: iunie 2021

1. Introducere

Această politică este valabilă pentru site-ul web www.svgenebank.ro, denumit în continuare „site-ul”.

Site-ul aparține operatorului de date Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, cu sediul în B-dul. 1 Mai nr. 17, cod poștal 720224, Suceava, Telefon/Fax: 0230.521016, e-mail: dpo@svgenebank.ro (numită în continuare „Organizația” sau „BRGV” sau „Noi”).

Datele persoanei de contact pentru protecția datelor cu caracter personal: Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 17, cod poștal 720224, Telefon/Fax: 0230.521016, e-mail: dpo@svgenebank.ro

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este esențială pentru Noi. Această politică de protecție a datelor cu caracter personal exprimă angajamentul puternic al BRGV de a respecta și proteja datele cu caracter personal ale fiecărei persoane și de a asigura conformitatea cu legislația privind protecția datelor (în principal Regulamentul UE 2016/679, denumit în continuare „GDPR” si Directiva europeană 2002/58).

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal are scopul de a vă informa despre ce tipuri de dată cu caracter personal am putea colecta de la dvs., cum le utilizam, către cine le transmitem, cum le protejăm, precum și drepturile dvs.

Vă rugăm să rețineți că putem actualiza în orice moment aceasta politică de protecție a datelor cu caracter personal. În acest caz, vom schimba data „ultimei actualizări” si vom indica data la care au fost efectuate modificări. Aceasta politică de protecție a datelor cu caracter personal este integrată în acordurile de protecție a datelor pe care le-am incheiat cu furnizorii de servicii sau partenerii noștri. Vă încurajăm să revizuiți periodic actualizările potențiale ale acestei politici de protecție a datelor cu caracter personal.

2. Definiții

„Date cu caracter personal” înseamna orice informație care ar putea să vă identifice fie direct, fie indirect (de exemplu numele, prenumele, adresa de e-mail/domiciliu, adresa IP, etc.)

„Prelucrare” înseamnă o operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Principiile de bază legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, definite în GDPR, sunt următoarele:

Principiul (conform GDPR)Ce presupune respectarea principiului de către Noi
Principiul legalității, echității și transparențeiSă fim deschiși și transparenți în legătura cu ceea ce facem cu datele și motivul pentru care le utilizăm; să ne asigurăm că prelucrăm datele echitabil și că avem un temei legal pentru prelucrarea acestora
Principiul limitării legate de scopSă colectăm date cu caracter personal doar pentru scopuri determinate, explicite și legitime și să nu prelucrăm datele ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri
Principiul reducerii la minimum a datelorSă colectăm și să utilizăm doar minimul necesar de date
Principiul exactitățiiSă ne asigurăm ca datele sunt corecte, complete și actualizate
Principiul limitării perioadei de stocareSă nu păstrăm datele mai mult timp decât este necesar
Principiul responsabilitățiiSă fim responsabili pentru prelucrările pe care le efectuăm și să putem demonstra oricând respectarea prevederilor legale


3. Ce date personale colectăm, de ce și cum le utilizăm

  Pentru ca dvs. să aveți cea mai clară viziune a modului în care utilizăm datele dvs. personale, puteți găsi informații în tabelul următor, astfel:
 • Coloana 1 - În ce context sunt colectate datele dvs.? Informațiile din această coloană prevăd în ce activitate sau scenariu sunteți implicat atunci când utilizăm sau colectăm datele dvs. personale.
 • Coloana 2 - Ce tipuri de date personale putem deține despre dvs.? Informațiile din această coloană detaliază ce tipuri de date cu caracter personal colectăm.
 • Coloana 3 - Cum și de ce le utilizăm? Informațiile din această coloană detaliază cum utilizăm datele dvs. personale și scopurile colectării acestora.
 • Coloana 4 - Care este baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale? Informațiile din această coloană prevăd temeiul juridic potrivit căruia putem utiliza datele dvs. personale.

În ce context sunt colectate datele dvs. personale?Ce tipuri de date personale putem deține despre dvs.?Cum și de ce utilizăm datele dvs. personale?Care este baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale?
Abonament la newsletter
 • numele și prenumele
 • adresa de e-mail
 • Vă trimitem comunicări de marketing (atunci când ne-ați solicitat)
 • Păstrăm o listă actualizată cu data la care ați solicitat să nu mai fiți contactat
 • Efectuăm analize sau statistici
 • Consimțământ (nu vi se trimite nicio comunicare de marketing direct dacă nu ați consimțit să o primiți)
  Interes legitim: să vă păstrăm detaliile pe o listă de eliminare, dacă ne-ați cerut să nu vă mai trimitem mesaje de marketing direct
  Navigare online
  Informații colectate ca parte a navigării dvs. pe site
 • Date legate de utilizarea site-ului nostru web:
 • Pagini pe care le-ați vizitat
 • Durata vizitei dvs
 • Informații tehnice:
 • Adresa IP
 • Informații despre browser
 • Informații despre dispozitiv
 • Pentru a permite funcționarea corectă a site-ului nostru:
 • Afișarea corectă a conținutului
 • Pentru a ne asigura ca site-ul web este sigur și pentru a vă proteja împotriva utilizării necorespunzătoare a site-urilor sau serviciilor noastre
 • Pentru a rula statistici
 • Interes legitim: pentru a ne asigura că site-ul funcționează corect, este sigur și se îmbunătățeste continuu, pentru a ne dezvolta activitatea
  Întrebări transmise de dvs. către Noi
  Informații colectate atunci când puneți întrebări legate de serviciile noastre
 • numele și prenumele
 • adresa de e-mail
 • număr de telefon
 • alte informații pe care ni le-ați împărtășit cu privire la solicitarea dvs
 • Pentru a răspunde la întrebările dvs.
 • Unde este necesar, pentru a vă conecta la serviciile relevante
 • În scopuri statistice
 • Pentru a vă trimite estimări de cotație atunci când o solicitați
 • Executarea unui contract:
  Pentru a vă putea furniza informațiile solicitate în contextul contractului dintre dvs. și Noi
  Aplicați pentru un job
  Informații colectate atunci când aplicați pentru un loc de muncă în cadrul BRGV
 • Informații de identificare
 • Detalii de contact
 • CV (calificări, locuri de muncă anterioare etc)
 • Note de interviu
 • Pentru a examina cererile candidaților
 • Pentru a gestiona procesele de recrutare
 • Pentru a angaja candidați
 • Executarea unui contract:
  Pentru a face demersuri la cererea dvs. ăn vederea ăncheierii unui contract
  Interes legitim:
  Pentru a găsi cei mai buni candidați pentru ofetele noastre de locuri de muncă

  BRGV nu prelucrează datele dvs. cu caracter personal în scopuri secundare care ar fi diferite de cele despre care ați fost informat.

  4. În ce cazuri și către cine transmitem datele dvs. cu caracter personal

   Unele dintre datele dvs. personale pot fi accesate:
  • în cadrul BRGV acest lucru se va face numai pe baza necesității de a ști și, acolo unde este necesar, pentru a vă oferi serviciile pe care le-ați solicitat sau în contextul unui contract între dvs. și BRGV, sau cu acordul dvs.
  • de furnizorii de servicii de încredere care acționează ca subcontractanți, care vor efectua anumite servicii necesare în scopurile indicate mai sus în numele nostru (servicii de marketing, servicii de găzduire, întreținerea bazelor de date, etc.); le oferim doar informațiile de care au nevoie pentru a efectua astfel de servicii și vor acționa numai după instrucțiunile BRGV, fiind obligați contractual să asigure un nivel de securitate și confidențialitate pentru datele dvs. cu caracter personal la același nivel la care BRGV este obligat să asigure și să respecte legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal
   În plus, BRGV poate partaja datele dvs. personale cu terți:
  • pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța BRGV, a utilizatorilor noștri, a angajaților noștri sau ai altora sau
  • pentru a respecta o obligație legală sau pentru a răspunde la procedurile judiciare de orice natură, dispuse de instanțele judecătorești sau punerea în aplicare a măsurilor de executare care sunt solicitate de autoritățile competente sau
  • în alte scopuri cerute de legislația aplicabilă sau cu acordul dvs. prealabil.

  5. Unde stocam datele dvs. personale

   Datele sunt stocate în Uniunea Europeană.

  6. Cât timp sunt păstrate datele dvs. personale?

   Vom păstra datele dvs. personale numai atât timp cât este necesar în scopul prelucrării pentru care au fost colectate. Cu toate acestea, putem păstra datele dvs. pentru o perioadă mai lungă de timp, în aplicarea dispozițiilor legale sau de reglementare specifice și/sau pentru a respecta termenele de prescripție aplicabile. În cazul păstrării mai lungi a datelor din alte motive, vă vom informa cu privire la astfel de motive și cu privire la perioada de păstrare aplicabilă. Pentru a determina perioada de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal, utilizăm în special următoarele criterii:
  • în cazul în care vă abonați la un serviciu, vă păstrăm datele cu caracter personal pe durata relației noastre contractuale și apoi în conformitate cu termenul de prescripție
  • în cazul în care ați consimțit să facem marketing direct, păstrăm datele dvs. personale până când vă dezabonați sau ne cereți să le ștergem
  • în cazul în care cookie-urile sunt plasate pe computerul dvs., le păstram atât timp cat este necesar pentru a-și atinge scopurile și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementarile europene privind protecția datelor.
  • pentru candidați, păstrăm datele dvs. personale în conformitate cu prescripția aplicabilă

  7. Cum sunt protejate datele dvs. cu caracter personal?

   Ne angajăm să păstrăm securitatea datelor dvs. personale și să luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru, implementând toate măsurile organizatorice și tehnice necesare în conformitate cu prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal și cu legile și reglementările aplicabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat și modificare, divulgare, pierdere sau distrugere. Prin contract, este necesar ca furnizorii de servicii care prelucrează datele dvs. personale în numele Nostru să facă același lucru.

  8. Care sunt drepturile dvs.

  În conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de un anumit număr de drepturi cu privire la datele dvs. și anume:

   Dreptul de acces: aveți dreptul să fiți informat într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă privind modul în care vă sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a obține:
  • confirmarea dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu procesate și, acolo unde este cazul
  • să accesați aceste date cu caracter personal și să obtineți o copie a acestora
   Dreptul la rectificare: aveti dreptul de a obtine rectificarea datelor dvs. personale inexacte. De asemenea, aveți dreptul de a completa datele personale, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
   Dreptul la ștergere: („dreptul de a fi uitat”): în unele cazuri, aveti dreptul de a obține ștergerea datelor dvs personale. Cu toate acestea, acesta nu este un drept absolut, iar BRGV poate avea motive legale sau legitime pentru păstrarea acestor date cu caracter personal.
   Dreptul la restricționarea prelucrării: în unele cazuri, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dvs.
   Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele dvs. pe care le-ați furnizat către BRGV, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date către un alt operator fără obstacole din partea BRGV. Acest drept se aplică numai atunci când prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract și această prelucrare se efectuează prin mijloace automate.
   Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor dvs. personale. Cand vă exercitați dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, la o prelucrare bazată pe interesul legitim al BRGV , BRGV poate, totuși, invoca motive legitime imperioase pentru a continua prelucrarea.
   Dreptul de a retrage consimțământul dvs., în orice moment, la prelucrarea care se bazează pe consimțământ: vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământul dvs. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior revocării consimțământului.
   Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
   Vă informam ca la nivelul României funcționează Autoritatea Naționala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și că aveți dreptul de a formula o plângere atunci când considerați că v-au fost încalcate drepturile.
   Adresa: Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, București, cod poștal 010336,
   Email: anspdcp@dataprotection.ro Telefon: +40.318.059.211
   Pagina web: http://www.dataprotection.ro

  9. Informații suplimentare

   Pentru informații suplimentare cu privire la drepturile dvs. și pentru a le exercita, puteți contacta persoana de contact pentru protecția datelor cu caracter personal: Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 17, cod poștal 720224, Telefon/Fax: 0230.521016, e-mail: dpo@svgenebank.ro

  10. Despre cookie-uri

  Informatiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea „cookie"-urilor utilizate de acest site.

  Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecaruia. Aceste cookie-uri pot proveni, de exemplu, de la următorii terți: Adwords, Doubleclick.net, Google Analytics, Google.com și acest site.

  „Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul și livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setări (limba, țara, prețuri afișate în moneda națională. „Cookie"-urile, pe baza informațiilor pe care le aduna despre utilizatori, îi ajută pe deținătorii de site-uri să își eficientizeze produsul astfel încât acesta să fie cât mai ușor accesat de către utilizatori, de asemenea cresc gradul de eficiență a publicității online și nu în ultimul rând pot permite aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a face navigarea mai utilă.

  Ce este un „cookie"?

  Cookie („browser cookie" sau „HTTP cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) și este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome).

  De reținut: „Cookie"-urile nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului. Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal și nu identifică personal utilizatorii de internet.

  Un cookie este format din nume și conținut, durata de existență a acestuia fiind determinată, putând fi accesat din nou de webserver în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

   Cookie-urile se clasifică în:
  • Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în istoricul browser-ului care le memorează până la momentul în care utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului.
  • Cookie-uri persistente - acestea sunt stocate, în funcție de durata prestabilită, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv - cunoscute sub numele de "third party cookies" - care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

  Care sunt avantajele cookie-urilor?

  Un cookie conține informații care fac legătura între utilizatori și un anume website. Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex - preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

  Care este durata de viață a unui cookie?

  Durata de viață a unui cookie poate fi diferită, în funcție de scopul pentru care este plasat. Există cookie-uri folosite exclusiv pentru o singură sesiune - acestea nu mai sunt reținute după ce utilizatorul iese de pe website. Cookie-uri permanente sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website, însă pot fi șterse oricând de utilizator.

  Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

  Anumite părți de conținut de pe anumite site-uri pot fi plasate pe website-ul accesat, de către terțe părți prin intermediul bannerelor, boxurilor sau linkurilor, iar toate aceste instrumente pot conține cookie-uri. Ele se numesc „third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv, iar furnizorii terți se supun legilor în vigoare și politicilor de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

  Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site

   O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:
  • Cookie-uri de performanță a site-ului
  • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
  • Cookie-uri pentru geotargetting
  • Cookie-uri de înregistrare

  Cookie-uri de performanță

  Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Spre exemplu: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

  Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

  De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul - acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de confidențialitate precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

  Cookie-uri pentru geotargetting

  Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul - chiar și atunci cand sunteți pe pagina noastră în limba română sau în altă limbă primiți aceeași reclamă.

  Cookie-uri pentru înregistrare

  Atunci când vă înregistrați pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care il postați pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat „Păstrează-mă autentificat", acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

  Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

  Cookie-urile păstrează informații într-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul pănâ când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături)

  De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

  Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

  Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

  Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

  În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

  Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

  Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoana neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

  Alte atacuri bazate pe cookie implica setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

  Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

  Datorită flexibilității lor si a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele. Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji însă cu ajutorul cookieurilor.

  Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor. Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces. Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookieuri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare. Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.

  Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

  Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet - locale sau internationale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

  Dezactivarea și refuzul cookie-urilor

  Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu ești înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

  Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău. Pentru setările cookie-urilor generate de terți, și pentru mai multe informații privind confidențialitatea legată de publicitatea online, IAB România pune la dispoziție următorul site: http://www.youronlinechoices.com/ro/

  Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

  Setări cookie-uri în Microsoft Edge

  Setări cookie-uri în Firefox

  Setări cookie-uri în Google Chrome

  Declaraţie cookie-uri actualizată ultima oară în data de 16/06/2021 de către Cookiebot

  Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.