Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

Baze de date
Descriptorii de paşaport

Datele de paşaport din cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale sunt prezentate într-un format bazat pe lista de descriptori multi-cultură, aşa cum a fost stabilită iniţial de IPGRI (1997) cu actualizările ulterioare.

Descriptorii de Paşaport

1. Codul Institutului (INSTCODE)

Codul institutului unde proba este păstrată. Codurile sunt formate din coduri de ţară din 3 litere ISO 3166 a ţării unde institutul este localizat şi un număr sau un acronim aşa cum este specificat în baza de date a institutelor care este disponibilă la FAO. Codurile preliminare (de ex. codurile care nu sunt încorporate în baza de date a institutelor de la FAO) încep cu un asterisc urmat de un cod de 3 litere ISO 3166 cod de ţară şi un acronim.

2. Numărul de acces (ACCENUMB)

Acest număr servește ca un identificator unic pentru intrări si este asignat când o accesie intră în colecție. Odată asignat, acest număr nu va fi niciodată reasignat unei alte accesii din colecție. Chiar dacă o accesie este pierdută, numărul asignat ei nu va fi niciodată reasignat. Înainte de număr ar trebui să fie folosite litere pentru a se identifica banca de gene sau sistemul național (de ex. CGN indică o accesie de la banca de gene din Wageningen, Olanda).

3. Numărul de colectare (COLLNUMB)

Numărul original asignat de colectorul probei, în mod normal compus din numele sau inițialele colectorului urmate de un număr. Acest lucru este esențial pentru identificarea duplicatelor ținute în diferite colecții. Ar trebui să fie unic și întotdeauna însoțește probele oriunde sunt trimise.

4. Codul institutului colector (COLLCODE)

Codul institutului care colectează proba. Dacă institutul păstrător a colectat materialul, codul institutului colector (COLLCODE) ar trebui să fie același cu codul institutului păstrător (INSTCODE).
Exemplu: NLD037

5. Genul (GENUS)

Numele genului pentru taxon. E necesar ca litera inițială să fie majusculă.

6. Specia (SPECIES)

Porțiunea specifică din numele științific cu caractere mici.

7. Autorul speciei (SPAUTHOR)

Autorul numelui speciei
Exemplu: L.

8. Subtaxa (SUBTAXA)

Subtaxa poate fi folosită pentru orice identificator adițional taxonomic, în latină. Următoarele prescurtări sunt permise: 'subsp.' (pentru subspecie), 'convar.' (pentru convarietate), 'var.' (pentru varietate), 'f.' (pentru formă).
Exemplu: subsp. fuscum

9. Autorul subtaxei (SUBTAUTHOR)

Autorul subtaxei la nivelul taxonomic cel mai detaliat
Exemplu: (Waldst. et Kit.) Arc.

10. Numele culturii (CROPNAME)

Numele culturii în limba vorbită, de preferat în engleză.
Exemplu: malting barley
Exemplu: cauliflower

11. Numele accesiei (ACCENAME)

Fie o descriere înregistrată, fie o descriere formală dată accesiei. Prima literă - majusculă. Numele multiple separate cu punct și virgulă.

12. Data achiziției (ACQDATE)

Data la care accesia a intrat in colecție în format YYYYMMDD. Datele lipsă (MM sau DD) ar trebui indicate cu liniuțe. Zerourile sunt obligatorii.
Exemplu: 1968----
Exemplu: 20020620

13. Țara de origine (ORIGCTY)

Numele țării în care proba a fost colectată la origine sau derivată. Folosiți codurile ISO 3166 extinse.

14. Locația locului de colectare (COLLSITE)

Informația de locație în cadrul țării care descrie unde a fost colectată accesia începând cu informația cea mai detaliată.

15. Latitudinea locului de colectare (LATITUDE)

Grade (2 cifre), minute (2 cifre) și secunde (2 cifre) urmate de N (Nord) sau S (Sud). Fiecare cifră lipsă (minute sau secunde) trebuie să fie indicată cu liniuță. Zerourile sunt obligatorii.
Exemplu: 10----S
Exemplu: 011530N
Exemplu: 4531--S

16. Longitudinea locului de colectare (LONGITUDE)

Grade (3 cifre), minute (2 cifre) și secunde (2 cifre) urmate de E (Est) sau W (Vest). Fiecare cifră lipsă (minute sau secunde) trebuie să fie indicată cu liniuță. Zerourile sunt obligatorii.
Exemplu: 0762510W
Exemplu: 076----W

17. Înălțimea locului de colectare [m] (ELEVATION)

Înălțimea locului de colectare exprimată în metri deasupra nivelului mării. Sunt permise valori negative.

18. Data de colectare a probei originale [AAAALLZZ] (COLLDATE)

Data de colectare a probei originale în format AAAALLZZ. Datele lipsă (LL sau ZZ) trebuie indicate cu liniuță. Zerourile sunt obligatorii.
Exemplu: 1968----
Exemplu: 20020620

19. Codul institutului ameliorator (BREDCODE)

Codul FAO al institutului care a ameliorat materialul.

20. Statutul biologic al accesiei (SAMPSTAT)

Schema de codificare propusă poate fi utilizată la două nivele diferite de detaliu: folosind codurile generale (cu litere îngroșate) ca 100, 200, 300, 400 sau folosind codurile mai specifice ca 110, 120 etc.

  100 Sălbatic
   110 Natural
   120 Semi-natural/sălbatic
  200 Buruienos
  300 Cultivar tradițional/populație
  400 Material de cercetare/ameliorare
   410 Linie
   411 Populație sintetică
   412 Hibrid
   413 Founder stock/populație de bază
   414 Inbred line (părinte sau cultivar hibrid)
   415 Populație segregată
   420 Mutant/stoc genetic
  500 Cultivar îmbunătățit/avansat
  999 Altceva (Precizați în câmpul REMARKS)

21. Date ancestrale (ANCEST)

Informații fie despre pedigree, fie despre alte descrieri ale informației ancestrale (ex. varietatea părinților în cazul mutanților sau selecțiilor).
Exemplu: Hanna/7*Atlas//Turk/8*Atlas
Exemplu: mutație găsită la Hanna
Exemplu: selecție din Irene
Exemplu: încrucișare implicând printre alții Hanna și Irene

22. Sursa de colectare/achiziție (COLLSRC)

Schema de codificare propusă poate fi utilizată la două nivele diferite de detaliu: prin folosirea codurilor generale (cu litere îngroșate) ca 10, 20, 30, 40 sau prin folosirea codurilor mai specifice ca 11, 12 etc.

  10 Habitat sălbatic
   11 Pădure/ținut păduros
   12 Tufărișuri
   13 Ținuturi ierboase
   14 Deșert/tundră
   15 Habitat acvatic
  20 Fermă sau habitat cultivat
   21 Câmp
   22 Pepinieră
   23 Curte, bucătărie sau grădină în curte (urban, peri-urban sau rural)
   24 Pârloagă
   25 Pășune
   26 Depozit în fermă
   27 Arie de treierat
   28 Parc
  30 Piața sau magazin
  40 Institut, Stațiune experimentală, Organizație de cercetare, Bancă de gene
  50 Companie de semințe
  60 Habitat buruienos, deranjat sau ruderal
   61 Marginea drumului
   62 Marginea câmpului
  99 Altceva (Precizați în câmpul REMARKS)

23. Codul institutului donor (DONORCODE)

Codul pentru institutul donor. Codurile constau în cod de țară din 3 litere ISO 3166 a țării unde institutul este localizat plus un număr sau un acronim așa cum este specificat în baza de date a institutelor care este disponibilă la FAO. Codurile preliminare (de ex. codurile care nu sunt încorporate în baza de date a institutelor de la FAO) încep cu un asterisc urmat de un cod de 3 litere ISO 3166 cod de țară și un acronim.

24. Număr donor (DONORNUMB)

Număr asignat accesiei de către donor. Literele trebuie să fie folosite înainte de număr pentru identificarea băncii de gene sau a sistemului național (ex. IDG indicată o accesie care provine de la banca de gene din Bari, Italia; CGN indicată o accesie de la banca de gene de la Wageningen, Olanda; PI indică o accesie din cadrul USA).
Exemplu: NGB1912

25. Alte numere asociate cu accesia (OTHERNUMB)

Orice alt număr de identificare cunoscut ca existând în alte colecții pentru această accesie. Folosiți următorul sistem: INSTCODE:ACCENUMB;INSTCODE:ACCENUMB;…INSTCODE și ACCENUMB respectă standardizarea descrisă mai sus și sunt separate de două puncte. Perechile de INSTCODE și ACCENUMB sunt separate de punct și virgulă fără spațiu. Când institutul nu este cunoscut, numărul trebuie precedat de 2 puncte.
Exemplu: NLD037:CGN00254
Exemplu: SWE002:NGB1912;:Bra2343

26. Locația duplicatelor de siguranță (DUPLSITE)

Codul FAO al institutului unde un duplicat de siguranță al accesiei este menținut. Codurile sunt formate din codul de 3 litere ISO 3166 al țării unde institutul este localizat, plus un număr. Codurile succesive sunt separate cu punct și virgulă.

27. Tipul de păstrare al germoplasmei (STORAGE)

Dacă germoplasma este menținută în diferite tipuri de păstrare, alegeri multiple sunt permise (separate de punct și virgulă). (Uitați-vă la FAO/IPGRI Genebank Standards 1994 pentru detalii privind tipul de păstrare)

  10 Colecție de semințe
   11 Termen scurt
   12 Termen mediu
   13 Termen lung
  20 Colecție în câmp
  30 Colecții In vitro (Creștere lentă)
  40 Colecții Criopastrate
  99 Altele (precizați în câmpul REMARKS)

28. Observații (REMARKS)

Este folosit pentru a adăuga observații sau pentru a preciza informații despre descriptorii cu valoarea 99 sau 999 (=Altceva). Prefațați observațiile cu numele câmpului la care se referă și două puncte. Observațiile separate care se referă la câmpuri diferite sunt separate cu punct și virgulă fără spațiu.
Exemplu: COLLSRC:marginea drumului

29. Familia (FAMILY)

Numele familiei pentru taxon. Este necesară o literă inițială majusculă.
Exemplu: Cruciferae

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.