Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice


Abordare de cercetare participativă pentru caracterizarea resurselor genetice aparținând leguminoaselor alimentare

Increase

www.pulsesincrease.eu

INCREASE
Colecții Inteligente de Resurse Genetice de Leguminoase Alimentare pentru Sistemele Europene de Produse Agroalimentare

UniversitàPolitecnicadelle Marche, Ancona, Italia, anunță că, în data de 4 iunie 2020, 28 de parteneri internaționali, din 14 țări diferite, în cadrul unei reuniuni virtuale, lansează noul proiect de cercetare al EU, având denumirea INCREASE. Luând în considerare situația resurselor genetice vegetale aparținând la patru leguminoase alimentare tradiționale europene importante (năut, fasole comună, linte și lupin), consorțiul își propune să dezvolte instrumente și metode de conservare eficiente și efective pentru a favoriza biodiversitatea agricolă în Europa. Pentru o perioadă de cinci ani, proiectul va primi un buget de 7 milioane EURO din programul de cercetare și inovare ORIZONT 2020 al Uniunii Europene.

Conservarea și valorificarea resurselor genetice ale leguminoaselor alimentare și utilizarea lor în dezvoltarea agriculturii europene, atât printr-un sistem durabil, cât prin produse alimentare mai sănătoase, sunt idei de bază ale acestui proiect. Într-adevăr, în 2019, raportul IPCC (Comisia Interguvernamentală pentru Schimbările Climatice), intitulat „Schimbări climatice și fondul funciar” (https://www.ipcc.ch/report/srccl/) a indicat că trecerea la noi diete bazate pe plante ar putea „prezenta oportunități majore de adaptare și atenuare a riscurilor generând și beneficii semnificative în ceea ce privește sănătatea umană”. Consumul de proteine vegetale este în creștere în multe regiuni ale UE, iar oferta produselor alternative pentru carne și lactate prezintă creșteri anuale de 14% și, respectiv, 11%. Pentru a face față cererii din ce în ce mai mari de produse inovatoare și a răspunde cerințelor cetățenilor pentru produse alimentare sănătoase și ecologice, sunt necesare soiuri noi, iar resursele genetice utilizate în procesul de ameliorare trebuie exploatate în mod corespunzător. Cu toate acestea, în special în domeniul leguminoaselor alimentare, investițiile în ameliorare și cercetare au fost modeste, ceea ce a dus la un potențial genetic în mare parte neexplorat al acestor culturi alimentare importante.

Pe acest palier, INCREASE intenționează să abordeze sistematic deficiențele actuale. Concentrându-se pe năut, fasole comună, linte și lupin, proiectul va implementa o nouă abordare de conservare, gestionare și caracterizare a resurselor genetice, care să conducă la beneficii pe diferite niveluri. Promite să atragă investiții adiționale private și publice pentru a stimula ameliorarea legumelor alimentare. În plus, disponibilitatea și accesul la colecții de resurse genetice bine descrise și bine gestionate, care captează întreaga gamă de specii sunt de o importanță crucială pentru atingerea unui nivel competitiv în ceea ce privește performanța agronomică sustenabilă în UE.

INCREASE va combina abordări de ultimă oră în genetica plantelor și genomică, fenotipizarea cu un randament ridicat, inclusiv fenotiparea moleculară (de exemplu, transcriptomică și metabolomică), cu cele mai recente progrese în tehnologia informației și inteligența artificială, pentru a stimula conservarea resurselor genetice ale culturilor europene și pentru a promova utilizarea acestora și valorificarea lor. „Într-adevăr, utilizarea resurselor genetice ale culturilor este cheia pentru conservarea eficientă a acestora”, spune Roberto Papa, profesor titular de genetică a plantelor la Universitatea Politehnică Marche din Ancona, Italia și coordonator științific al proiectului. „INCREASE va implica multe părți interesate, inclusiv IMM-uri, instituții de cercetare și ONG-uri, printr-un Consorțiu care va facilita integrarea lor în proiect”.

„Mai mult, adaugă prof. Papa, vom testa pe leguminoasele noastre alimentare un cadru complet nou pentru conservarea resurselor genetice. Acest lucru va revoluționa peisajul conservării agrobiodiversității, promovând diversitatea culturilor atât pentru o Europă mai ecologică cât și la scară globală”.

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava este unul din partenerii din proiect (P15), fiind implicată în șase, din cele șapte, pachete de lucru, cu 15 activități distincte. Cea mai consistentă contribuție aparține pachetelor de lucru 3, 6 și 7 și poate fi prezentată, sintetic, astfel:

 • dezvoltarea unei abordări de tip holistic a managementului resurselor genetice vegetale prin combinarea de elemente aparținând strategiilor de conservare ex situ și in situ/on farm;
 • crearea/întărirea punții de legătură între modalitatea de prezervare ex situ și in situ/on farm, precum și a conectării sistemelor formal și informal, care activează în domeniul conservării biodiversității vegetale;
 • promovarea utilizării sustenabile a varietăților tradiționale prin acțiuni de conștientizare a comunităților locale privind importanța patrimoniului genetic păstrat din generație în generație;
 • furnizarea de material biologic, din colecțiile proprii, în vederea constituirii așa numitelor „colecții inteligente” ale proiectului;
 • găzduirea în depozitul rece al Băncii a colecției de referință (R-core) aferentă speciei Phaseolus vulgaris (fasole comună), în condiții standard pentru conservarea de medie și lungă durată;
 • în afară de aceste activități, Banca va participa în pachetele de lucru 2 și 5, contribuind cu date și cunoștințe la dezvoltarea Bazei Centrale de Date și analiza diversității genetice în raport cu strategia de conservare.

În acest scop, proiectul urmărește:

 • îmbunătățirea gestionării și a punerii în comun a datelor privind resursele genetice ale leguminoaselor alimentare prin baze de date optimizate și instrumente ușor accesibile;
 • dezvoltarea de colecții inteligente pentru explorarea diversității culturilor și proiectarea unei abordări inovatoare de gestionare a conservării;
 • generarea de noi cunoștințe despre diversitatea genetică, puse la dispoziție cu ușurință printr-un instrument de căutare și vizualizare bazat pe Internet, pentru a identifica sursele adecvate de germoplasmă;
 • dezvoltarea, testarea și diseminarea celor mai bune practici pentru gestionarea dinamică a resurselor genetice în cadrul instituțiilor și inițiativelor europene și non-europene;
 • dezvoltarea tehnologiei informaționale descentralizate (de exemplu, liste de înregistrări - block chain) pentru schimbul de date și conservarea germoplasmei;
 • promovarea conservării ex situ și on farm, implicând într-un cadru participativ fermieri, cetățeni și alte părți interesate.

Proiectul INCREASE este ghidat de principiile CE „știință și inovație deschise către lume” și va beneficia de tehnologiile digitale pentru a face știința și inovarea mai colaborative și globale. În acest scop, proiectul va evalua o abordare descentralizată a conservării resurselor genetice prin crearea unui Experiment Științific de masă. La începutul anului 2021, vom distribui peste 1.000 de varietăți diferite de fasole comună, cetățenilor și fermierilor europeni, pentru a fi evaluate în câmp, în grădina casei sau alte spații amenajate. Cetățenii vor dobândi cunoștințe despre biodiversitatea leguminoaselor, se vor implica în activități de evaluare, conservare și în schimbul de semințe, într-un nou cadru legal, printr-o aplicație mobilă, dezvoltată special pentru proiectul INCREASE. Aceasta constituie, de asemenea, o inovație semnificativă pentru împărțirea beneficiilor și promovarea utilizării echitabile a resurselor genetice vegetale.

Consorțiul interdisciplinar INCREASE acoperă o gamă variată de expertize, incluzând genetica plantelor, bioinformatică și analiza datelor, tehnologia informației, fenotipizarea și științele agronomice, managementul Băncilor de Gene, conservarea și distribuirea germoplasmei și biochimie.


Informații cheie:

TITLU: INCREASE -Colecții Inteligente de Resurse Genetice de Leguminoase Alimentare pentru Sistemele Europene de Produse Agroalimentare

Data de început: 01 Mai 2020

Durata: 60 de luni

Buget: 7 milioane de euro

Coordonator: Universitatea Politehnica Marche, Ancona, Italia

Website: www.increase-h2020.eu


Partenerii din proiect

Instituții Internaționale

FAO -Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, Italia


Universități și Institute de Cercetare

BRGV Suceava - Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, Romania

CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, France

CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi Dell’Economia Agraria, Italy

ICARDA - International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas, Lebanon

ICRISAT - International Crops Research Institute for the semi-arid Tropics, India

IGR-PAN - Instytut Genetyki Roslin Polskiej Akademi Nauk, Poland

IHAR-PIB - Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roslin – Panstwowy Instytut Badawczy, Poland

INIA - Instituto Nacional de Investigación in Tecnología Agraria y Alimentaria OA MP, Spain

INRAE - Institut Nationale de la Recherche Agronomique, l’alimentation et l’environment-INRAe, France

IPK - Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Germany

KIS - Kmetski Institut Slovenije – Agricultural Institute of Slovenia

MPG - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Germany

NDSU - North Dakota State University, USA

SCDL-BACAU - Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau, Romania

SERIDA - Agri-Food Research and Development Regional Service, Government of Asturias,, Spain

UCP - UniversidadeCatolica Portuguesa, Portugal

UC Davis – University of California, Davis, USA

UNIBAS - Università Degli Studi Della Basilicata, Italy

UNLP - Universidad Nacional de La Plata, Argentina

UNIVPM - Università Politecnica delle Marche, Italy

USASK - University of Saskatchewan, Canada

VIR - Federal Research Center the N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic, Russia


IMM-uri

DCS-Fuerth, Germany

EURICE - European Researchand Project Office GmbH, Germany

ISEA SRL, Italy


Associații și Organizații

TERRES INOVIA, France

MASP - CommunitádelMaisSpinato di Gandino, Italy


Contact:

Coordonatorul proiectului:

UniversitàPolitecnicadelle Marche, Italy

Prof. Roberto Papa

Phone: +39 0712204984

Mail: r.papa@univpm.it


Managementul proiectului:

EURICE GmbH

Dr. Bianca Dibari

Phone: +49 174 19 45 362

Mail: b.dibari@eurice.eu

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.