Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

Evaluare
Evaluare secundară

Evaluarea secundară a resurselor genetice vegetale este o activitate laborioasă care solicită resurse financiare şi forţă de muncă suplimentare. Din această cauză echipa de cercetători de la departamentul de evaluare realizează diferite studii doar atunci când există resurse financiare suplimentare, provenite din proiecte de cercetare naţionale sau internaţionale.

Descriptorii de evaluare în contrast cu descriptorii de caracterizare, se referă la caracterele care sunt susceptibile la factorii de mediu, dar sunt importante pentru ameliorarea plantelor. Aici sunt incluse: productivitatea, performanţele agronomice, rezistenţa la factorii de stres biotic şi abiotic, caracterele biochimice şi citologice şi caracterizarea moleculară.

În această etapă studiile capătă un caracter complex, incluzând cercetări fiziologice, genetice, biochimice, patologice, citologice, taxonomice etc.

În funcţie de proiectul aflat în derulare şi resursele financiare existente se întocmeşte un plan de lucru care cuprinde speciile şi numărul de probe ce urmează să fie caracterizate.

În ultimii cinci ani, curatorii din bancă au fost parteneri în diferite proiecte de cercetare care au avut ca activităţi principale evaluarea agronomică şi evaluarea factorilor de stres biotici şi abiotici, la diferite specii de plante, după cum urmează:

  • Evaluarea resurselor genetice de ovăz din colecţia europeană pentru rezistenţă împotriva ciupercii Fusarium spp.; proiect internaţional (Avena genetic resources for quality in human consumption, 2007-2011);
  • Experimente în câmp cu resurse genetice de ovăz din colecţia europeană, pentru analiza calităţii; proiect internaţional (Avena genetic resources for quality in human consumption, 2007-2011);
  • Explorarea variabilităţii genetice pentru rezistenţa la frig la orzul de toamnă şi de primăvară prin testări în câmp; proiect internaţional (Avena genetic resources for quality in human consumption, 2007-2011);
  • Evaluarea rezistenţei plăntuţelor de porumb la temperaturi scăzute, prin determinarea în laborator a indicelui coldtest; proiect naţional (Creşterea eficienţei utilizării unui important fond de germoplasmă locală din România, 2008-2011);
  • Determinarea succeptibilităţii seminţelor unor populaţii de porumb la infecţia cu micotoxinele produse de patogenul Fusarium spp.; proiect naţional (Creşterea eficienţei utilizării unui important fond de germoplasmă locală din România, 2008-2011);
  • Identificarea unor populaţii locale de legume (tomate, ardei şi vinete) tolerante la stresul hidric şi biotic, pretabile sistemelor tehnologice specifice agriculturii biologice şi conservative; proiect naţional (Identificarea de genotipuri tolerante la stres termic, hidric şi biotic din speciile legumicole tradiţionale pretabile sistemelor tehnologice specifice agriculturii biologice şi conservative, 2011-2014).
secondaryevaluation
secondaryevaluation
Foto 1. Etichetarea probelor de ovăz
Foto 2. Efectuarea descriptorilor agronomici la ovăz
secondaryevaluation
secondaryevaluation
Foto 3. Inoculare în câmp cu Fusarium ssp.
Foto 4. Fusarium graminearum pe ştiuletele de porumb
secondaryevaluation
secondaryevaluation
Foto 5. Panicul de ovaz atacat de Fusarium avenaceum
Foto 6. Atac de Alternaria capsici la ardei

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.