Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

Control fitosanitar
Controlul fitosanitar al RGV aflate în colecţia unităţii

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul acestui compartiment sunt:

  • monitorizarea stării de sănătate a germoplasmei în procesul de regenerare / multiplicare;;
  • controlul fitosanitar al probelor de semințe ce intră în colecția Băncii din diferite surse (multiplicare/regenerare, colectare, achiziţii).

Monitorizarea stării de sănătate a materialului genetic multiplicat/ regenerat se efectuează periodic în câmpul experimental și sere pentru fiecare specie, rezultatele monitorizării fiind notate în fişe de inspecţie, conform ghidurilor operaţionale editate de unitate. Inspecțiile privind frecvența atacului se efectuează în diferite faze de dezvoltare a plantelor (Foto 1), începând din perioada incipientă de apariţie a simptomelor, până la maturitate, în cazul bolilor, şi din momentul prezenţei semnelor de atac, la insecte. Diagnoza plantelor simptomatice și a atacului dăunătorilor se realizează în laboratorul fitosanitar si se iau măsuri adecvate pentru a limita răspândirea bolilor prin eliminarea surselor de infecție și efectuarea de tratamente chimice (Foto 2) aplicate preventiv sau la intervale de timp adaptate condițiilor climatice si stadiilor de dezvoltare a bolilor și dăunătorilor.

phytosanitary
Foto 1. Monitorizarea stării de sănătate în câmpul experimental

phytosanitary
Foto 2. Combaterea bolilor și dăunătorilor; A-aplicarea de tratamente chimice; B-montarea de capcane cu feromoni în sere, la avertizare

Controlul fitosanitar al probelor de seminţe care intră în colecţia Bănci, din diferite surse (multiplicare/regenerare, colectare, achiziţii) se efectuează în laboratorul fitosanitar, periodic în funcţie de transferurile efectuate de curatori după procesarea probelor. Verificarea probelor macroscopic (Foto 3) sau pe mediu agarizat și hârtie sugativă (Foto 4) se efectuează pentru determinarea seminţelor suspecte de infecţie (pete, fructificaţii de micromicete pe tegument, înțepături de insecte etc.) ce sunt numărate, prezenţa lor în probe fiind dată procentual. Probele evaluate ca admise se înscripţionează pe eticheta, cu data verificării fitosanitare şi semnătura persoanei responsabile (conform ghidului operaţional, existent în unitate).

phytosanitary
Foto 3. Examinarea macroscopică sub lupă și inscripționarea probelor admise fitosanitar
phytosanitary
Foto 4. A-Semințe testate pe hârtie sugativă; B-Semințe testate pe mediu agarizat; C-Probe de semințe vidate pentru combaterea gărgăriței

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.