Prima pagina
IstoricEchipaActivităţiProiect ADER 3.1.4.ProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

Control fitosanitar
Controlul fitosanitar al RGV aflate în colecţia unităţii

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul acestui compartiment sunt:

  • monitorizarea stării de sănătate a germoplasmei multiplicate şi regenerate în câmpul experimental;
  • controlul fitosanitar al probelor de seminţe introduse în colecţia băncii;

Monitorizarea stării de sănătate a materialului genetic multiplicat/regenerat se efectuează în diferite faze de dezvoltare a plantelor (Foto 1), începând din perioada incipientă de apariţie a simptomelor, până la maturitate, în cazul bolilor (Foto 2), şi din momentul prezenţei semnelor de atac, la insecte (Foto 3). Monitorizarea stării fitosanitare a speciilor multiplicate/regenerate se face pe baza unor descriptori din fişele de inspecţie, conform ghidurilor operaţionale editate de unitate. Parcelele cu probe multiplicate/regenerate sunt evaluate astfel:

  • probe admise, pentru care nu se efectuează tratamente fitosanitare;
  • probe atacate de boli şi dăunători ce necesită aplicare de tratamente chimice (Foto 4);
  • probe atacate într-un procent ridicat (peste 90%) ce sunt eliminate.
phytosanitary
phytosanitary
Foto 1. Monitorizarea stării de sănătate în câmpul experimental
Foto 2. Atac de antracnoză (Ascochyta fabae) la bob (Vicia faba)
phytosanitary
phytosanitary
Foto 3. Atac de dăunători pe plante de vinete (Solanum melongena)
Foto 4. Aplicarea de tratamente chimice în perioada de vegetaţie

Controlul fitosanitar al probelor de seminţe ce intră în colecţia băncii din diferite surse (multiplicare/regenerare, colectare, achiziţii) se efectuează în laborator prin diferite tipuri de testări (Foto 5,6,7,8) care determină starea fitosanitară a seminţelor. După procesare, probele sunt transferate de către curatori la laboratorul de fitopatologie, pentru examinarea stării de sănătate (conform ghidului operaţional editat de unitate).

Probele testate se evaluează astfel:

  • probe admise (se inscripţionează pe eticheta probei: „verificat fitosanitar, data şi semnătura persoanei responsabile"(Foto 9));
  • probe atacate de diferiţi dăunători (se tratează seminţele cu produse fumigene (Foto 10));
  • probe atacate de diferite boli, cu seminţe puţine (se recomandă multiplicarea în câmpul experimental);
  • probe atacate de boli sau dăunători în procent de 90% (se recomandă eliminarea acestora).
phytosanitary
phytosanitary
Foto 5. Aspect macroscopic de Fusarium graminearum, pe seminţe
Foto 6. Seminţe testate pe hârtie sugativă
phytosanitary
phytosanitary
Foto 7. Seminţe testate pe mediu agarizat
Foto 8. Identificarea microscopică a patogenilor pe seminţe
phytosanitary
phytosanitary
Foto 9. Aspecte privind inscripţionarea probelor admise fitosanitar
Foto 10. Seminţe tratate cu fumiganţi

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.