Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

Biologie moleculară

Laboratorul de Biologie Moleculară din cadrul Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava funcționează din anul 2020, fiind dotat cu echipamente performante care permit caracterizarea moleculară a resurselor genetice vegetale aflate în colecția unității.

Principalele direcții de cercetare ale laboratorului sunt orientate spre studiile de filogenie și filogeografie, a varietăților locale originare din România. În plus, sunt realizate și analize moleculare pentru determinarea variației expresiei genice privind rezistența la diverși factori de stres abiotic (salin, termic, hidric). Pentru realizarea acestor studii sunt realizate experimente care presupun utilizarea următoarelor tehnici:

  • Izolare de acizi nucleici (ADN, ARN);
  • Reverstranscriere;
  • PCR, PCR-RFLP, PCR-ISSR;
  • Real-time-PCR;
  • DNA Barcoding
  • Electroforeză în gel de agaroză;

Începând cu anul 2020 sunt desfășurate și activități de cercetare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în cadrul a două teme de doctorat:

  • 1. Evaluarea diversității genetice și a rezistenței la stresul hidric a unor varietăți de Phaseolus vulgaris provenite din colecția Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava;
  • 2. Studiul efectelor tratamentelor cu plasmă la presiune atmosferică asupra proceselor de germinație și dezvoltare a unor plante de interes economic.

molecular_biology
incamp
Foto 1. Activități de cercetare desfășurate în cadrul Laboratorului de Conservare și biologie Moleculară

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.