Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

IerbarO scurtă prezentare a ierbarului


Colecţia de plante a ierbarului BRGV – Suceava (Foto 1-2.) se prezintă sub formă de plante uscate şi presate care sunt aranjate şi etichetate pe coli de hârtie format A3 şi sistematizate după un sistem filogenetic (Foto 4.).

ierbar
ierbar
Foto 1-2. Spaţiul de depozitare al specimenelor din Ierbarul BRGV Suceava

Etichetele mostrelor (Foto 3.) de ierbar prezintă urmatoarele date:

 • denumirea ştiinţifică şi populară a speciei respective;
 • încadrarea taxonomică a speciei la nivel de gen, familie, ordin, clasă etc.;
 • denumirea locului colectării;
 • data colectării;
 • date sumare despre biotopul plantei colectate;
 • numele celui care a determinat planta;
 • codul plantei (care reprezintă locul unde se găseşte planta în ierbar – numărul dulapului, numărul rândului de sertare şi sertarul dulapului respectiv); Ex. COD 19-2-14 / dulapul nr. 19, coloana 2, randul 14.

Astfel întocmite, mostrele sunt aranjate în cele 24 de dulapuri, fiecare dulap având 42 de sertare (Foto 5.). Schema de organizare a specimenelor din ierbar urmează un sistem taxonomic natural axat pe principii filogenetice de clasificare. Astfel, plantele sunt aranjate şi grupate atât după gradul de înrudire dintre ele cât şi după relaţiile evolutive ale acestora.


ierbar
Foto 3. Eticheta mostrelor de ierbar
ierbar
Foto 5. Sertarul de depozitare a mostrelor
ierbar
Foto 4. Mostră de ierbar etichetată

Numărul total de intrări (număr unic de identificare) din ierbarul Băncii de Resurse Genetice Vegetale este de 1350, care acoperă 650 de specii de plante vasculare încadrate taxonomic în 37 de ordine, 120 de familii şi 315 genuri, precum şi 35 de specii de muşchi şi licheni încadrate taxonomic în 9 familii şi 20 de genuri.

Mostrele de ierbar care alcătuiesc această colecţie cuprind următoarele categorii de plante:

 • specii forestiere (arbori, arbuşti, subarbuşti);
 • plante cultivate;
 • rudele sălbatice ale plantelor de cultură;
 • plante din flora spontană (plante aromatice, medicinale, furajere);
 • muşchi, licheni şi ferigi;
 • plante rare sau endemice: Betula nana, Rhododendron kotschy, Campanula alpina, Lilum martogon, Leontopodium alpinum.

Ierbarul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava mai cuprinde:

 • “ierbarul auxiliar” alcătuit din mostre colectate din afara arealului României cuprinzând specii din genurile Ononis şi Lathyrus, familia Ranunculaceae etc.);
 • “ierbarul de schimb” care conţine specimene utilizate în schimbul cu alte instituţii cu profil botanic;

Pentru fiecare specimen în parte, toate datele din formularul de colectare a mostrelor de ierbar, sunt introduse în baza de date BIOGEN, în formularul Ierbar (Foto 6.)

Componenţa datelor este structurată astfel:

 • Date cu caracter general: denumirea ştiinţifică şi populară a speciei, denumirea locului colectării, data colectării, numele colectorului şi coordonatele GPS;
 • Descrierea ariei de colectare: altitudine, pantă, aspect, date pedologice, date fitologice;
 • Date ecologice ale speciei (indicii Ellenberg): L-lumina, T-temperatura, K -continentalitatea, U-umiditatea solului, R-reacţia solului (pH-ul), N-cantitatea de azot mineral din sol, S-cantitatea de sare din sol.


ierbar
Foto 6. Baza de date a Ierbarului Băncii de Resurse Genetice Vegetale

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.