Prima pagina
IstoricComunicateEchipaActivităţiProiectePublicațiiBaze de dateDistribuţie de probeTehnologii de culturăEvenimenteInformaţii publice

Cercetare - Colectare
Rezultatul expediţiilor noastre de colectare

Sectorul de colectare al Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” are două domenii distincte de activitate:

 • colectarea de material genetic pentru îmbogãţirea şi diversificarea colecţiilor
 • colectarea de mostre pentru ierbar (completarea şi sistematizarea colecţiei ierbarului)

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” păstrează în colecţiile sale un număr de 389 specii vegetale, clasificate în următoarele categorii de cultură: cereale, leguminoase pentru boabe, graminee furajere, leguminoase furajere, legume, rădăcinoase şi tuberculifere, plante industriale, medicinale şi aromatice, plante ornamentale. Constituirea colecţiei a avut, la înfiinţarea acesteia în anul 1990, ca principală sursă, materialul genetic păstrat la Staţiunea de cercetare-dezvoltare agricolă Suceava, nucleul colecţiei fiind reprezentat de germoplasma de porumb. În primii ani de activitate a continuat preluarea de resurse genetice vegetale din colecţiile diferitelor institute/staţiuni de ameliorare din România, în scopul extinderii diversităţii inter şi intraspecifice la plantele de cultură cu importanţă pentru agricultura naţională. În paralel, s-a desfăşurat o intensă activitate de colectare, anual organizându-se expediţii de colectare, cu durată medie sau scurtă, mare parte din suprafaţa ţării fiind sistematic explorată. Apoi, priorităţile de colectare s-au schimbat de-a lungul timpului astfel încât, dacă iniţial s-au colectat, doar populaţii locale de cereale, leguminoase pentru boabe şi cartof, în ultimii ani colectarea unei game variate de specii de legume, dar şi unele aparţinând grupelor de plante medicinale, aromatice, furajere şi ornamentale, a făcut obiectul expediţiilor de colectare.

Achiziţia de resurse genetice vegetale se face în baza Programului anual de cercetare - dezvoltare al resurselor genetice vegetale, la elaborarea căruia se ţine cont de proiectele cu tematică de colectare, care au finanţarea asigurată din surse externe sau interne, altele decât bugetul de funcţionare curentă a instituţiei. Aceasta se face cu maximă eficienţă, astfel încât:

 • o cantitate suficientă din probă să fie disponibilă pentru testele de germinaţie şi viabilitate;
 • o parte substanţială din probă să poată fi conservată pe termen mediu şi lung, în vederea preîntâmpinării pierderii varietăţilor ameninţate cu dispariţia sau pentru umplerea golurilor privind distribuţia geografică în cazul speciilor deja existente, la care numărul de probe este relativ mic;
 • o altă parte să poată fi utilizată în interes educaţional, în anumite studii ecologice, genetice sau botanice sau de către utilizatorii interni şi externi în scop de cercetare;
 • de asemenea, o cantitate mică din probă să poată fi disponibilă pentru utilizare imediată în procesele de ameliorare sau pentru reintroducerea în cultură a varietăţilor tradiţionale de către fermieri.

Metodele utilizate pentru achiziţia de germoplasmă nouă sunt următoarele:

 • prin colectare directă - organizarea şi desfăşurarea unor misiuni de explorare - colectare proprii. Aici distingem următoarele tipuri de misiuni de colectare:
  • misiuni de colectare organizate pe teritoriul României;
  • misiuni de colectare în străinătate, cele care fac obiectul unor proiecte bilaterale sau internaţionale.
 • preluare de material biologic din colecţiile diferitelor entităţi (institute/staţiuni de ameliorare, grădini botanice etc.) care lucrează cu germoplasmă vegetală;
 • prin schimb de germoplasmă sau solicitare de material genetic de la unităţi similare din străinătate. Cererile se fac consultând bazele de date on-line ale diferitelor bănci de gene din lume, iar criteriul de selecţie este originea probelor, prioritate având materialul de origine românească sau cel din zone geografice similare din punct de vedere pedo-climatic, cu cele din ţara noastră.

Dintre toate, principala sursă de material genetic o constituie misiunile de colectare, axate pe varietăţi tradiţionale sau populaţii locale, soiuri vechi, scoase din cultură, forme cel mai ameninţate de fenomenul de eroziune genetică, precum şi rude sălbatice ale plantelor de cultură.

Colectarea/achiziţia de material genetic este de fiecare dată însoţită de dialoguri cu localnicii, deţinători de terenuri agricole, care conservă cultivarele tradiţionale, în încercarea de a obţine cât mai multe informaţii cu privire la probele colectate şi la condiţiile pedo-climatice ale zonelor ecologice, condiţiile socio-economice existente la nivelul gospodăriilor ţărăneşti din comunităţile izolate, informaţii cuprinse în descriptorii “on farm”.

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” deţine în prezent o colecţie de peste 17.000 probe ca rezultat al unei activităţi de colectare de peste 26 de ani. Dintre acestea, un număr de 7.343 de probe reprezentând 221 specii de plante au fost colectate în misiunile de colectare realizate de instituţia noastră în aproximativ 1.040 localităţi din ţară.

An după an, ne-am extins activitatea, astfel încât, până în prezent am reuşit să explorăm zone ecologice cât mai izolate geografic cu o bogată biodiversitate şi o mare concentrare de varietăţi locale din 38 judeţe şi să colectăm un material de cercetare foarte diversificat din flora cultivată şi cea sălbatică.

Ca urmare a activităţii de colectare, s-a reuşit pe de o parte colectarea unor însemnate varietăţi tradiţionale locale, întrucât o parte din fermieri încă mai conservă variabilitatea genetică a acestor populaţii locale, prin permanenta cultivare şi utlizare a lor, identificarea unor areale geografice care prezintă resurse genetice vegetale de interes biologic ridicat, iar pe de altă parte s-a pus mult accent pe mediatizarea importanţei cultivarelor tradiţionale în conservarea şi utilizarea durabilă a agroecosistemelor, precum şi întărirea rolului comunităţilor locale în vederea utilizării şi promovării acestor forme tradiţionale.

Nr. probe colectate de BRGV Suceava pentru principalele categorii de cultură:
Categoria de culturăNr. probe
Cereale 2836
Leguminoase pentru boabe 2626
Legumicole 979
Rădăcinoase și tuberculifere 244
Plante industriale 38
Graminee perene 111
Rude sălbatice 117
Plante ornamentale 47

collectingcollectingcollectingcollecting
Fodor Aurica, comuna George Enescu, Dumeni, BotoșaniVarietate locală de porumb, Palotas, UngariaCunună de ardei iuţi, Budeşti, VranceaVarietăţi de ardei iuţi, Grădinari, Olt
collectingcollectingcollectingcollecting
Varietăți de ardei iuți din colecțieVarietate locală de porumb în podul casei, MaramureșVarietate locală de porumb la streaşina casei, SibiuPopulații locale de Zea mays, Câmpulung Moldovenesc, Suceava
collectingcollectingcollectingcollecting
Populații de Zea mays din colecțieVarietăți de Phaseolus vulgarisVarietate locală de dovleac, Vorona, BotoşaniTuberculi de Solanum tuberosum
collectingcollectingcollectingcollecting
Varietăţi de ardei iuţi, Poiana Cristei, VranceaSolanum lycopersicum - varietatea Inimă de BouSolanum lycopersicum var. piriformeRecoltarea porumbului, Băişoara, Cluj
collectingcollectingcollectingcollecting
Cartofi mov Remeți, MaramureșColectare de Avena fatua, Râşca, ClujPăstrarea ardeilor iuți în saci, Palotas, UngariaDepozitarea cartofului în saci, Breaza, Braşov
collectingcollectingcollectingcollecting
Depozitarea porumbului în hambar, Palotas, UngariaDepozitarea porumbului în coşeri, Răşinari, SibiuDepozitarea cerealelor în ladă de lemn, Telechirecea, BraşovSnopi de grâu la uscat, Văleni, Maramureş
collectingcollectingcollectingcollecting
Depozitarea cartofului în paturi de lemn, Turnu Roşu, SibiuComercializarea seminţelor în piaţa locală, Săcel, MaramureşComercializarea varietăţilor locale în faţa casei, Adunații Copăceni, GiurgiuCasă tradițională, Almașu Mare, Alba

Colecția de plante medicinale și aromatice este reprezentată de 387 probe care aparțin la 109 specii de plante, grupate în 3 categorii în funcție de principala utilizare:

 • Plante medicinale - cu acțiuni terapeutice diferite asupra organismului uman (246 probe);
 • Plante aromatice și condimentare – care conțin substanțe volatile și uleiuri eterice, materii prime valoroase în industria cosmetică, a parfumurilor, a băuturilor alcoolice și în alimentație (136 probe);
 • Plante tinctoriale – care conțin taninuri în diferite organe ale plantei și sunt folosite în industria pielăriei (5 probe).

medicinalmedicinal medicinalmedicinal
Calendula officinalis (gălbenele)Calendula officinalis (gălbenele)Papaver somniferum (mac)Glaucium flavum (mac galben)
medicinalmedicinal medicinalmedicinal
Papaver somniferum (mac)Hibiscus esculentus (bame)Glaucium flavum (mac galben)Salvia officinalis (salvie)
medicinalmedicinal medicinalmedicinal
Salvia officinalis (salvie)Salvia officinalis (salvie)Salvia officinalis (salvie)Mentha piperita (mentă)
medicinalmedicinal medicinalmedicinal
Mentha piperita (mentă)Sinapis alba (muștar alb)Sinapis alba (muștar alb)Foeniculum officinale (fenicul)
medicinalmedicinal medicinalmedicinal
Nigella sativa (negrilică)Nigella sativa (negrilică)Satureja hortensis (cimbru)Melissa officinalis (roiniță)
medicinalmedicinal medicinalmedicinal
Ocimum basilicum (busuioc)Trigonella caerulea (molotru albastru)Melissa officinalis (roiniță)Carum carvi (chimen)
medicinalmedicinal medicinal
Coriandrum sativum (coriandru)Coriandrum sativum (coriandru)Hyssopus officinalis (isop)

Colectăm, studiem și conservăm diversitate genetică vegetală pentru utilizarea prezentă și viitoare.